Àrees i serveis | SECRETARIA

Recursos Humans

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Albal (2016-2019)
Protocol d’actuació davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe i laboral
Convocatòria per a proveir 2 places d'agent de Policia Local
Convocatòria per a la cobertura en propietat d'una plaça de tècnic de Joventut, Dona i Igualtat, grup A2 en el marc de procés de consolidació d'ocupació temporal
Provisió en propietat d'una plaça de conductor

Provisió en propietat d’una plaça de conductor, pertanyent a la plantilla de personal laboral, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i en el marc excepcional de consolidació d’ocupació temporal.

Termini de presentació d’instàncies: Des del 13 de desembre 2021 fins al 10 de gener de 2022 tots dos inclosos

BOP Bases reguladores del procés

BOE publicació presentació d’instàncies

Llista provisional d’admesos i exclosos

EDICTO SITAE LISTA DEFINITIVA Y FECHA DE EXAMEN

 

Convocatòria en propietat d'una plaça de conserge, pertinyent a la plantilla de personal funcionari, en convocatòria lliure

Procés selectiu per cobrir en propiedad de una plaça de conserje, pertinyent a la plantilla de personal funcionari, de naturalessa funcionarial, en convocatòria lliure en sistema de concurs-oposició.

Termini de presentació d’instàncies: Des del 15/12/2021 fins al 12/01/2021 tots dos inclosos

Bases

Presentación d’instancies

Llista provisional d’admesos i exclosos

EDICTO SITAE LISTA DEFINITIVA Y FECHA DE EXAMEN

Convocatòria per a la cobertura en propietat d'una plaça de professor/a de l'Escola Permanent d'Adults, Àrea de Ciències, pertanyent a la plantilla de personal laboral, en el marc del procés excepcional d'estabilització d'ocupació temporal

Convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de professor/a de l’Escola Permanent d’Adults, Àrea de Ciències, pertanyent a la plantilla de personal laboral, en convocatòria lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició, en el marc del procés excepcional d’estabilització d’ocupació temporal.

Termini de presentació d’instàncies: Des del 17/12/2021 fins al 14/01/2022 tots dos inclosos

Bases

Presentació d’instàncies

Llista provisional d’admesos i exclosos

 

 

Convocatòria per a la cobertura en propietat d'una plaça de professor/a de l'Escola Permanent d'Adults, Àrea de Llengües, pertanyent a la plantilla de personal, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure

Cconvocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de professor/a de l’Escola Permanent d’Adults (EPA), Àrea de Llengües, pertanyent a la plantilla de personal, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició.

Termini de presentació d’instàncies: PDes del 17/12/2021 fins al 14/01/2022, tots dos inclosos

Bases

Presentació d’instàncies

Llista provisional d’admesos i exclosos

Convocatòria de constitució d'una borsa d'ocupació temporal per a nomenaments interins per al lloc de psicòleg/oga, per a l'equip específic d'infància i adolescència i els Serveis Socials d'atenció primària bàsica de l'Ajuntament d'Albal

Data de presentació d’instancies del 02/03/2022 fins al 11/03/2022 tots dos inclosos

Bases reguladores

Edicte convocatòria per a presentar instància

Pagament taxa examen

 

Llistat de borsa del procés de 2 places d'auxiliar administratiu d'estabilització

Impresos i enllaços a Seu Electrònica

Nota informativa de presentació d’instàncies en processos selectius

  • El termini de presentació d’instàncies s’obri a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
  • Recorden que les instàncies presentades fora de termini, tant abans de la seua obertura com després de la seua finalització, no donaran dret a participar en el procés selectiu.

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Funcions

Contractació:

  • Proposta de contractació
  • Informe jurídic
  • Resolució
  • Contracte

Seguretat Social:

  • Afiliació ( Altes, baixes i variacions TES-2)
  • Cotització (TC-1 i TC-2)

Nòmines

Llicències i permisos

Contingències comunes i professionals

  • Baixes i altes per malaltia comuna o accident no laboral, com per malaltia professional o accident de treball

Processos selectius

  • En general tot allò que s’ha relacionat amb el règim laboral o funcionarial del personal.