Àrees i serveis | SECRETARIA

Recursos Humans

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Albal (2016-2019)
Protocol d’actuació davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe i laboral
Convocatòria de 2 places de TAG A1 per concurs oposiciò

Termini de presentació d’instàncies: Des del 11/10/2022 fins al 09/11/2022 tots dos inclosos

Nou termini de presentació d’instancies Des del 23/03/2023 fins al 24/04/2023 tots dos inclosos

Es convoca als aspirants que han sol·licitat revisió del segon examen per al día 12 de gener de 2024 a les 12.30 hores a la sala de reunions de la tercera planta de l’edifici de l’Ajuntament d’Albal, situat en la plaça del jardi numero 7

BASES BOP

EDICTE PRESENTACIO INSTANCIES

BOP LLISTA PROVISIONAL 2 PL A1

EDICTE NOU TERMINI PRESENTACIÓ D’INSTANCIES

BOP LLISTA PROVISIONAL ADMESOS

LLISTA DEFINITIVA 2 PLACES A1I DATA D’EXAMEN

EDICTE NOTES PRIMER EXAMEN

FULL DE RESPOSTES

EDICTE SITAE NOTES DEFINITIVES PRIMER EXAMEN I DATA DEL SEGON

EDICTE NOTES SEGON EXAMEN

EDICTE SITAE NOTES OPOSICIO I PRESENTACIÓ MÉRITS

EDICTE NOTES DEFINITIVES TAG A1

EDICTE NOTES APROVATS DEFINITIUS

CONVOCATÓRIA PER A 1 PLAÇA DE CONSERGE PERSONAL LABORAL ESTABILIZACIÓ
CONVOCATÓRIA PER A 1 PLAÇA D'INSPECTOR DE MEDI RURAL FUNCIONARIAL ESTABILIZACIÓ

TERMINI PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 19/04/2023 FINS 17/05/2023

BASES BOP NUMERO 248 DEL 28 DE DESEMBRE DE 2022

EDICTE PRESENTACIO D’INSTANCIES

BOP LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS

CONVOCATÓRIA 2 PLACES D'AJUDANT DE NETEJA PERSONAL LABORAL ESTABILIZACIÓ

TERMINI PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 19/04/2023 FINS EL 17/05/2023

BASES BOP NUMERO 248 DEL 28 DE DESEMBRE DE 2022

EDICTE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES

BOP LLISTA PROVISIONAL ADMESOS

CONVOCATÓRIA DE 1 PLAÇA D'ENCARREGAT/A DE NETEJA PERSONAL LABORAL ESTABILIZACIÓ
CONVOCATÓRIA DE 1 PLAÇA DE MONITOR ESPORTIU PERSONAL LABORAL ESTABILIZACIÓ

TERMINI PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 19/04/2023 FINS AL 17/05/2023

BASES BOP NUMERO 248 DEL 28 DE DESEMBRE DE 2022

EDICTE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES

BOP LLISTA PROVISIONAL ADMESOS

CONVOCATORIA DE 1 PLAçA D'ARQUITECTE TÉCNIC GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARIAL D'ESTABILIZACIÓ
CONVOCATORIA DE 1 PLAçA DE TÉCNIC MITJÁ D'ARXIUS I BIBLIOTECA A2 DE PERSONAL FUNCIONARIAL DE ESTABILIZACIÓ
CONVOCATÓRIA DE 2 PLACES DE PSICÓLEG/PSICÓLOGA GRUP A1 PERSONAL LABORAL DE ESTABILIZACIÓ

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE 29/05/2023 FINS AL 23/06/2023

EDICTE BOP BASES

EDICTE PRESENTACIO D’INSTANCIES

lista provisional bop psicologues

CONVOCATÓRIA DE 5 PLACES DE PROFESSOR/A EPA DE PERSONAL LABORAL DE ESTABILIZACIÓ

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 29/05/2023 FINS AL 23/06/2023

EDICTE BOP BASES

EDICTE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES

LLISTA  PROVISIONAL BOP EPA

 

CONVOCATÓRIA D'1 PLAçA DE CONSERGE PROCÉS DE FUNCIONARIZACIÓ PROMOCIÓ INTERNA

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 30/05/2023 FINS AL 26/06/2023

bop bases

EDICTE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES

EDICTE SITAE LLISTES PROVISIONALS

CONVOCATÓRIA CREACIÓ DE BORSA PER A NOMENAMENTS INTERINS DE TÉCNIC/A JURÍDIC/A

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 21/09/2023 FINS AL 4/10/2023

EDICTE BOP BASES TECNIC JURIDIC

EDICTE  DOCV PRESENTACIÓ D’INSTANCIES

CONVOCATÓRIA 1 PLAÇA D'OFICIAL DE POLICIA PER EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ I CURS SELECTIU PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA ORDINARIA

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 21/11/2023 FINS EL 20/12/2023

BOP BASES 

BOP LLISTA PROVISIONAL

CONVOCATÓRIA 1 PLAÇA D'INSPECTOR DE POLICIA PER EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ I CURS SELECTIU PER TORN DE PROMOCIÓ INTERADMINISTRATIVA

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 21/11/2023 FINS EL 20/12/2023

BOP BASES

BOP LLISTA PROVISIONAL ADMESOS

CONVOCATÓRIA CREACIÓ DE BORSA DE AUXILIAR ADMINISTRAIU/VA GRUP C2

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE 23/11/2023 HASTA 07/12/2023

BASES PUBLICACIO BOP

PUBLICACIO DOGV               

TERMINI OBERT PER A PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 23/11/2023 FINS AL 07/12/2023

NOTA:  TOTES LES INSTANCIES PRESENTADES ABANS I DESPRÉS DE ESTES DADES SERÁN CONSIDERADES PRESENTADES FORA DE TERMINI

EDICTO SITAE LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

EDICTE SITAE LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I DATA D’EXAMEN

DISTRIBUCIÓ D’ALUMNES PER AULA

PLA DE DISTRIBUCIÓ

FULL DE RESPOSTES PRIMER EXAMEN

EDICTE NOTES PROVISIONALS

 

 

CONVOCATÓRIA D'UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA POLICIAL PER PROMOCIÓ INTERNA

NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ D’NSTANCIES DESDE EL 27/11/2023 FINS EL 28/12/2023

PUBLICACIO BASES BOP UAP

BOP LLISTA PROVISIONAL

 

CONVOCATÓRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A L'INTEGRACIÓ DE FUNCIONARIS AMB CATEGORÍA D'OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL, GRUP B

TERMINI PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES DES DEL 05/02/2024 FINS AL 19/02/2024

RA APROBACIO DE BASES

 

Impresos i enllaços a Seu Electrònica

Nota informativa de presentació d’instàncies en processos selectius

  • El termini de presentació d’instàncies s’obri a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
  • Recorden que les instàncies presentades fora de termini, tant abans de la seua obertura com després de la seua finalització, no donaran dret a participar en el procés selectiu.

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Funcions

Contractació:

  • Proposta de contractació
  • Informe jurídic
  • Resolució
  • Contracte

Seguretat Social:

  • Afiliació ( Altes, baixes i variacions TES-2)
  • Cotització (TC-1 i TC-2)

Nòmines

Llicències i permisos

Contingències comunes i professionals

  • Baixes i altes per malaltia comuna o accident no laboral, com per malaltia professional o accident de treball

Processos selectius

  • En general tot allò que s’ha relacionat amb el règim laboral o funcionarial del personal.