Àrees i serveis | SECRETARIA

Recursos Humans

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Albal (2016-2019)
Protocol d’actuació davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe i laboral
Convocatòria en propietat d'una plaça de conserge, pertinyent a la plantilla de personal funcionari, en convocatòria lliure

Procés selectiu per cobrir en propiedad de una plaça de conserje, pertinyent a la plantilla de personal funcionari, de naturalessa funcionarial, en convocatòria lliure en sistema de concurs-oposició.

Termini de presentació d’instàncies: Des del 15/12/2021 fins al 12/01/2021 tots dos inclosos

Bases

Presentación d’instancies

Llista provisional d’admesos i exclosos

EDICTO SITAE LISTA DEFINITIVA Y FECHA DE EXAMEN

EDICTO SITAE FIRMADO

PLANTILLA DE RESPUESTAS

EDICTO NOTAS DEFINITIVAS

CONVOCATORIA ENTREVISTA PERSONAL

LLÓC DE LA ENTREVISA : 3ª PLANTA SALA DE REUNIONS DEL AJUNTAMENT SITO EN PL JARDI 7

EDICTE RESULTAT FINAL

EDICTE RESULTAT FINAL DEL PROCES

Convocatòria per a la cobertura en propietat d'una plaça de professor/a de l'Escola Permanent d'Adults, Àrea de Ciències, pertanyent a la plantilla de personal laboral, en el marc del procés excepcional d'estabilització d'ocupació temporal

Convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de professor/a de l’Escola Permanent d’Adults, Àrea de Ciències, pertanyent a la plantilla de personal laboral, en convocatòria lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició, en el marc del procés excepcional d’estabilització d’ocupació temporal.

Termini de presentació d’instàncies: Des del 17/12/2021 fins al 14/01/2022 tots dos inclosos

Bases

Presentació d’instàncies

Llista provisional d’admesos i exclosos

BOP LLISTA DEFINITIVA EPA CIENCIES

NOTES PRIMER EXAMEN CIENCIES

RESULTATS FINALS PRIMER EXRCICI CIENCIES

 

 

Convocatòria per a la cobertura en propietat d'una plaça de professor/a de l'Escola Permanent d'Adults, Àrea de Llengües, pertanyent a la plantilla de personal, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure

Cconvocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de professor/a de l’Escola Permanent d’Adults (EPA), Àrea de Llengües, pertanyent a la plantilla de personal, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició.

Termini de presentació d’instàncies: PDes del 17/12/2021 fins al 14/01/2022, tots dos inclosos

Bases

Presentació d’instàncies

Llista provisional d’admesos i exclosos

BOP LLISTA DEFINITIVA EPA LLENGUA

EDICTE NOTES PRIMER EXAMEN

EDICTE CONVOCATORIA SEGON EXAMEN

NOTES SEGON EXERCICI

Convocatòria de constitució d'una borsa d'ocupació temporal per a nomenaments interins per al lloc de psicòleg/oga, per a l'equip específic d'infància i adolescència i els Serveis Socials d'atenció primària bàsica de l'Ajuntament d'Albal
Llistat de borsa del procés de 2 places d'auxiliar administratiu d'estabilització
Convocatoria per a la cobertura de tres places d'administratiu/va C1 per promoció interna
Convocatòria lliure per a 2 places d'auxiliar de residència grup AP de naturalesa laboral, mitjançant el sistema de concurs
Convocatòria lliure per a 1 plaça de director/a grup A1 de naturalesa laboral mitjançant el sistema de concurs-oposició
Convocatòria lliure per a 1 plaça d'enfermer/a grup A2 de naturalesa laboral mitjançant el sistema de concurs

Termini de presentació d’instàncies: Des del 22/09/2022 fins al 20/10/2022 tots dos inclosos

BASES 

EDICTE PRESENTACIÓ INSTANCIES 1 PLAÇA D INFERMER/A

LLISTA PROVISIONAL BOP ENFERMER

BOP LLISTA DEFINITIVA ENFERMER

Convocatòria lliure de 1 plaça de psicòleg/a grup A1 de naturaleza laboral mitjançant el sistema de concurs
Convocatòria lliure per a 4 places d'auxiliar de enfermería grup C1 de naturalesa laboral mitjançant el sistema de concurs-oposició
Convocatòria lliure per a 10 places d'auxiliar d'enfermería grup C1 de naturalesa laboral mitjançant el sistema de concurs
Convocatòria lliure per a 1 plaça de tècnic d'animació sociocultural(TASOC) grup B, de naturalesa laboral, mitjançant el sistema de concurs-oposició

Termini de presentació d’instàncies: Des del 22/09/2022 fins al 20/10/2022 tots dos inclosos

BASES 

EDICTE PRESENTACIÓ  INSTANCIES 1 PLAÇA TASOC

LISTA PROVISIONAL BOP TASOC

BOP LLISTA DEFINITIVA TASOC

Convocatòria de 2 places de TAG A1 per concurs oposiciò

Termini de presentació d’instàncies: Des del 11/10/2022 fins al 09/11/2022 tots dos inclosos

BASES BOP

EDICTE PRESENTACIO INSTANCIES

BOP LLISTA PROVISIONAL 2 PL A1

Convocatòria d'una plaça de TAG A2 per concurs-oposició

Termini de presentació d’instàncies: Des del 11/10/2022 fins al 09/11/2022 tots dos inclosos

BASES BOP

EDICTE PRESENTACIO  INSTANCIES

LISTA PROVISIONAL

BOP LLISTA DEFINITIVA

Convocatòria d'una plaça de tècnic/a d'administració especial A1 per promociò interna

Termini de presentació d’instàncies: Des del 11/10/2022 fins al 09/11/2022 tots dos inclosos

BASES BOP

EDICTE PRESENTACIO DE INSTANCIES

LISTA PROVISIONAL

BOP LLISTA DEFINITIVA A1 INTERNA

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ DE BORSA D' OFICIAL DE RECAUDACIÓ GRUP C1

Termini de presentació d’instàncies:desde el 26/12/2022  fins al 10/01/2023 tots dos inclosos

01 Bases Borsa Oficial de Recaudación

EDICTE PRESENTACIO INSTANCIES

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ DE BORSA PER A PROFESSOR/A EPA GRUP A1 LABORAL

Termini  presentació d’instàncies des del el 30/01/2023 fins al 13/02/2023

Edicte aprovació Bases reguladores

Edicte Presentació Instancies

Impresos i enllaços a Seu Electrònica

Nota informativa de presentació d’instàncies en processos selectius

  • El termini de presentació d’instàncies s’obri a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
  • Recorden que les instàncies presentades fora de termini, tant abans de la seua obertura com després de la seua finalització, no donaran dret a participar en el procés selectiu.

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Funcions

Contractació:

  • Proposta de contractació
  • Informe jurídic
  • Resolució
  • Contracte

Seguretat Social:

  • Afiliació ( Altes, baixes i variacions TES-2)
  • Cotització (TC-1 i TC-2)

Nòmines

Llicències i permisos

Contingències comunes i professionals

  • Baixes i altes per malaltia comuna o accident no laboral, com per malaltia professional o accident de treball

Processos selectius

  • En general tot allò que s’ha relacionat amb el règim laboral o funcionarial del personal.