Àrees i serveis | SECRETARIA

Recursos Humans

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Albal (2016-2019)
Protocol d’actuació davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe i laboral
Convocatòria de 2 places de TAG A1 per concurs oposiciò

Termini de presentació d’instàncies: Des del 11/10/2022 fins al 09/11/2022 tots dos inclosos

Nou termini de presentació d’instancies Des del 23/03/2023 fins al 24/04/2023 tots dos inclosos

Es convoca als aspirants que han sol·licitat revisió del segon examen per al día 12 de gener de 2024 a les 12.30 hores a la sala de reunions de la tercera planta de l’edifici de l’Ajuntament d’Albal, situat en la plaça del jardi numero 7

BASES BOP

EDICTE PRESENTACIO INSTANCIES

BOP LLISTA PROVISIONAL 2 PL A1

EDICTE NOU TERMINI PRESENTACIÓ D’INSTANCIES

BOP LLISTA PROVISIONAL ADMESOS

LLISTA DEFINITIVA 2 PLACES A1I DATA D’EXAMEN

EDICTE NOTES PRIMER EXAMEN

FULL DE RESPOSTES

EDICTE SITAE NOTES DEFINITIVES PRIMER EXAMEN I DATA DEL SEGON

EDICTE NOTES SEGON EXAMEN

EDICTE SITAE NOTES OPOSICIO I PRESENTACIÓ MÉRITS

EDICTE NOTES DEFINITIVES TAG A1

EDICTE NOTES APROVATS DEFINITIUS

EDICTE CONSTITUCIÓ BORSA D’OCUPACIÓ TEMPORAL

CONVOCATÓRIA PER A 1 PLAÇA DE CONSERGE PERSONAL LABORAL ESTABILIZACIÓ
CONVOCATÓRIA PER A 1 PLAÇA D'INSPECTOR DE MEDI RURAL FUNCIONARIAL ESTABILIZACIÓ

TERMINI PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 19/04/2023 FINS 17/05/2023

BASES BOP NUMERO 248 DEL 28 DE DESEMBRE DE 2022

EDICTE PRESENTACIO D’INSTANCIES

BOP LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS

CONVOCATÓRIA 2 PLACES D'AJUDANT DE NETEJA PERSONAL LABORAL ESTABILIZACIÓ

TERMINI PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 19/04/2023 FINS EL 17/05/2023

BASES BOP NUMERO 248 DEL 28 DE DESEMBRE DE 2022

EDICTE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES

BOP LLISTA PROVISIONAL ADMESOS

CONVOCATÓRIA DE 1 PLAÇA D'ENCARREGAT/A DE NETEJA PERSONAL LABORAL ESTABILIZACIÓ
CONVOCATÓRIA DE 1 PLAÇA DE MONITOR ESPORTIU PERSONAL LABORAL ESTABILIZACIÓ

TERMINI PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 19/04/2023 FINS AL 17/05/2023

BASES BOP NUMERO 248 DEL 28 DE DESEMBRE DE 2022

EDICTE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES

BOP LLISTA PROVISIONAL ADMESOS

CONVOCATORIA DE 1 PLAçA D'ARQUITECTE TÉCNIC GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARIAL D'ESTABILIZACIÓ
CONVOCATÓRIA DE 2 PLACES DE PSICÓLEG/PSICÓLOGA GRUP A1 PERSONAL LABORAL DE ESTABILIZACIÓ

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE 29/05/2023 FINS AL 23/06/2023

EDICTE BOP BASES

EDICTE PRESENTACIO D’INSTANCIES

lista provisional bop psicologues

CONVOCATÓRIA DE 5 PLACES DE PROFESSOR/A EPA DE PERSONAL LABORAL DE ESTABILIZACIÓ

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 29/05/2023 FINS AL 23/06/2023

EDICTE BOP BASES

EDICTE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES

LLISTA  PROVISIONAL BOP EPA

 

CONVOCATÓRIA D'1 PLAçA DE CONSERGE PROCÉS DE FUNCIONARIZACIÓ PROMOCIÓ INTERNA

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 30/05/2023 FINS AL 26/06/2023

bop bases

EDICTE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES

EDICTE SITAE LLISTES PROVISIONALS

CONVOCATÓRIA CREACIÓ DE BORSA PER A NOMENAMENTS INTERINS DE TÉCNIC/A JURÍDIC/A

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTANCIES DESDE EL 21/09/2023 FINS AL 4/10/2023

EDICTE BOP BASES TECNIC JURIDIC

EDICTE  DOCV PRESENTACIÓ D’INSTANCIES

CONVOCATÓRIA 1 PLAÇA D'OFICIAL DE POLICIA PER EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ I CURS SELECTIU PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA ORDINARIA
CONVOCATÓRIA 1 PLAÇA D'INSPECTOR DE POLICIA PER EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ I CURS SELECTIU PER TORN DE PROMOCIÓ INTERADMINISTRATIVA
CONVOCATÓRIA CREACIÓ DE BORSA DE AUXILIAR ADMINISTRAIU/VA GRUP C2
CONVOCATÓRIA D'UNA PLAÇA DE RESPONSABLE DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA POLICIAL PER PROMOCIÓ INTERNA

NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ D’NSTANCIES DESDE EL 27/11/2023 FINS EL 28/12/2023

PUBLICACIO BASES BOP UAP

BOP LLISTA PROVISIONAL

BOP LLISTA DEFINITIVA

EDICTE NOVA DATA VALORACIÓ MÈRITS

EDICTE BAREMACIÓ MÈRITS

 

CONVOCATÓRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A L'INTEGRACIÓ DE FUNCIONARIS AMB CATEGORÍA D'OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL, GRUP B
CONVOCATÒRIA COBERTURA EN PROPIETAT 1 PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU PER CONCURS-OPOSICIÓ

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES DES DE 20/06/2024 FINS AL 18/07/2024

PUBLICACIÓ BASES BOP

PUBLICACIÓ DOGV

PUBLICACIÓN BOE

CONVOCATÒRIA COBERTURA EN PROPIETAT 1 PLAÇA DE SUBALTERN PER CONCURS-OPOSICIÓ

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES DES DE 20/06/2024 FINS AL 18/07/2024

PUBLICACIÓ BASES BOP

PUBLICACIÓ DOGV SUBALTERN

PUBLICACIÓ BOE

 

Impresos i enllaços a Seu Electrònica

Nota informativa de presentació d’instàncies en processos selectius

  • El termini de presentació d’instàncies s’obri a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE.
  • Recorden que les instàncies presentades fora de termini, tant abans de la seua obertura com després de la seua finalització, no donaran dret a participar en el procés selectiu.

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Funcions

Contractació:

  • Proposta de contractació
  • Informe jurídic
  • Resolució
  • Contracte

Seguretat Social:

  • Afiliació ( Altes, baixes i variacions TES-2)
  • Cotització (TC-1 i TC-2)

Nòmines

Llicències i permisos

Contingències comunes i professionals

  • Baixes i altes per malaltia comuna o accident no laboral, com per malaltia professional o accident de treball

Processos selectius

  • En general tot allò que s’ha relacionat amb el règim laboral o funcionarial del personal.