Fons Europeus

 

Punt GVA Next

Que és?

 

El punt GVANEXT d’Albal és un servei públic d’assessorament personalitzat, adreçat al teixit empresarial i associatiu d’aquest municipi per a la captació i la gestió de Fons Europeus, que proporciona la Unió Europea amb l’instrument NEXT GENERATION dins del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern espanyol.

Atenció personalitzada amb cita prèvia

 

Ajuntament d’Albal
Plaça del Jardí, 7
Oficina de Projectes Europeus
Tècnica de Projectes Europeus, Isabel Sánchez Cañada
isabel.sanchez@albal.es
Tfn.: 96 126 00 56
Ext.135

Línies de treball

La transformació digital és un element central de les polítiques de transformació del model econòmic espanyol per la seva influència en el creixement i modernització del teixit productiu que s’impulsaran amb fons europeus. Està en línia amb Espanya Digital 2026 i estratègia digital europea.

La transició ecològica és un procés de transformació social per avançar cap a un model de desenvolupament sostenible. El Programa LIFE de la Unió Europea. El Programa LIFE és el Programa de la Unió Europea per al Medi Ambient i l’Acció Climàtica pel període 2021-2027.

La mobilitat sostenible és un conjunt d’accions destinades a tots els ciutadans que de manera global, pretenen en els seus desplaçaments millorar la qualitat de l’entorn. Promoure l’ús del transport públic i investigar i millorar els combustibles alternatius són els reptes principals que es persegueixen per minimitzar en la mesura del possible l’impacte ambiental i social que es pugui generar.

Programes d’ajudes per a l’accés a un habitatge digne, d’increment d’oferta d’habitatge de lloguer, de millora a l’accessibilitat i eradicació de l’infrahabitatge, d’assegurança de protecció.

“Generació D” És una iniciativa liderada pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital que persegueix l’impuls de la transformació digital de les petites i mitjanes empreses (PYMES) espanyoles, millorant així la productivitat i les possibilitats de creixement i internacionalització.

Oberta la convocatòria de “Generació D Pymes” i “Generació D Agents del Canvi”, els programes de formació digital per a les PYMES.

El desenvolupament de les fonts renovables d’energia és un dels aspectes clau de la política energètica nacional, per les raons següents: a) contribueixen eficientment a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en particular del CO2. b) la major participació de les energies renovables al balanç energètic disminueix la nostra dependència dels productes petrolífers i diversificació les nostres fonts de subministraments en promoure recursos autòctons.

Servicis

 

Oficina de Projectes Europeus

 

Plaça del Jardí, 7, Albal – Ajuntament d’Albal

Horari: de 09:30 h a 13:00 h

Tel: 96 126 00 56 ext. 135

CITA PRÈVIA

ASSISTENT GENERALITAT