Protecció de dades

Relació d'Activitats de Tractament

DADES IDENTIFICATIVES DEL RESPONSABLE I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENTAJUNTAMENT D’ALBAL
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADESdpo@albal.es
ADREÇAPlaça del Jardí, 7, 46470 Albal, València, Espanya
EXERCICI DE DRETS

Podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si él el cas, Oposició. A estos efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament: Plaça del Jardí, 7, 46470 Albal, València o, si és el cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpo@albal.es.

En l’escrit haurà d’especificar quin d’estos drets sol·licita siga satisfet i, a la vegada, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix.

RECLAMACIÓ DAVANT LA AEPDAixí mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).