Àrees i serveis | EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

Casal Jove d’Albal

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Quins servicis oferix?

– 2 sales d’estudi
– Internet gratuït (disponibles dotze ordinadors )
– Dues taules i cadires on els usuari@s poden gaudir dels jocs de taula, llegir,…
– Informació i assessorament sobre formació acadèmica (estudis, mòduls professionals,…)
– Realtzació del Carnet Jove
– Cursos y tallers: Cada curs escolar es presenten noves propostes de diferents cursos i tallers.

Orientació acadèmica i professional

Activitats pròpies de temps lliure

¿A qui estan dirigides?
– A joves d’ESO en amunt.

¿Quines són?

-Curs de Monitor de Temps Lliure. Homologat per la Generalitat Valenciana
La finalitat d’este curs és capacitar els participants per a desenvolupar activitats educatives en el temps lliure i en centres de vacacions amb xiquets/es i jóvens. El curs aborda l’educació en el temps lliure, temes psicosocials, el context de la intervenció de l’animació, la planificació d’activitats de temps lliure, així com tècniques i recursos per a la intervenció.
Requisits d’accés: complir díhuit anys abans de finalitzar el curs (teoria i pràctica)
Duració: 250 hores (125h teòriques i 125h pràctiques)
Preu: 135 euros
Places: 28 places
Impartix: EOAJ Abast, Escola oficial d’animació juvenil homologada per l’IVAJ
Organitza: Centre Juvenil d’Albal
Certificació: el curs està certificat per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

– Cursos de formació permanent sobre animació juvenil
La finalitat d’estos cursos és facilitar l’especialització i el reciclatge de monitors/es i animadors/es juvenils, per la qual cosa els destinataris principals són jóvens en possessió del certificat de Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil o d’Animador/a Juvenil, que estiguen realitzant un curs de formació bàsica de monitor o animador, o que estiguen participant en activitats d’animació i educació en el temps lliure en l’àmbit de la joventut.
Això no obstant, les places que queden lliures fins a completar l’aforament del curs es podran ocupar per altre jove interessat major de dèsset anys que no reunisca els esmentats requisits.
Places: 24 per curs
Impartix: EOAJ Abast
Organitza: Regidoria de Joventut d’Albal

– Educador/a d’activitats físiques i esportives
– Educar des del menjador escolar
– Introducció a la llengua de signes
– Educador/a de col·lectius amb necessitats especials

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica