Ajuntament

Bans d’Alcaldia

Aquí podrà trobar els bans i altres avisos d’interès de l’alcaldia que es troben actius

Restriccions parcials al trànsit de vehicles als centres educatius
Dijous 3 setembre 2020

La crisi sanitària provocada per l’expansió de la COVID-19 imposa l’adopció de mesures extraordinàries de prevenció i Promoció de la salut front esta pandèmia, especialment pel que fa a les comunitats i centres educatius.

Els diferents servicis municipales estan compromesos en la tasca de mantindre una neteja, desinfecció i ventilació adequada en els centres educatius sobre els quals l’ajuntament té competència. Així mateix, s’estan donant instruccions per a la realització de diverses tasques, directament relacionades amb la seguretat de les comunitats educatives.

Com a mesura complementària de seguretat en els accessos i eixides als centres educatius, es considera necessari adoptar les següents restriccions parcials al tràfic de vehicles en les hores i carrers de la població que s’assenyalen a continuació:

COL·LEGI SANTA ANA

Carrer Massanassa

  • Setembre i juny:

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous
De 12:40 hores a 13:00 hores.
Divendres:
De 12:15 hores a 12:30 hores.

  • Octubre a maig:

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous:
De 12:40 hores a 13:00 hores.
De 16:40 hores a 17:00 hores.
Divendres:
De 12:15 hores a 12:30 hores.

CEIP SANT BLAI

Carrer Rei En Jaime.
Carrer Les Escoles.

  • Setembre i juny:

De 9:00 hores a 9:20 hores.
De 12:45 hores a 13:05 hores.

  • Octubre a maig:

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous:
De 9:00 hores a 9:20 hores.
De 12:30 hores a 12:50 hores.
De 14:50 hores a 15:10 hores.
De 16:15 hores a 16:35 hores.
Divendres:
De 9:00 hores a 9:20 hores.
De 12:45 hores a 13:05 hores.

CEIP LA BALAGUERA

Carrer Andrés Albiol
Carrer Santiago Miralles

  • Setembre i juny:

De 9:00 hores a 9:15 hores.
De 12:50 hores a 13:05 hores.

  • Octubre a maig:

De 9:00 hores a 9:15 hores.
De 13:50 hores a 14:15 hores.

 

CEIP JUAN ESTEVE MUÑOZ

Carrer Sant Roc
Carrer José Mª Pemán
Carrer Vicente Martínez
Carrer José Escrivà Sos

  • Setembre i juny:

De 08:45 hores a 09:05 hores.
De 12:50 hores a 13.05 hores.

  • Octubre a maig:

De 08:45 hores a 09:05 hores.
De 13:50 hores a 14:05 hores.
De 15:25 hores a 15:35 hores.

ESCOLA INFANTIL NINOS

Carrer Joventut Musical d’Albal

De 8:30 hores a 9:30 hores.
De 16:30 hores a 17:00 hores.

No hi ha més bans actius