Àrees i serveis | BENESTAR SOCIAL

Dona i Igualtat

Informació, tràmits i impresos

PROGRAMA ESTIU CONCILIA 2022
PUNT VIOLETA

Per motiu de les festes patronals d’Albal, s’instal·larà un Punt Violeta al Parc La Balaguera des del dia 23 fins al 27 de juliol de 2022. Tot això amb la finalitat de brindar un espai segur de suport, atenció i assessorament, a més de conscienciar a veïns i veïnes sobre la importància del respecte, el consentiment i el desig en les relacions afectiu-sexuals.

Per aquest motiu, es dinamitzarà el Punt Violeta, de 22:00 a 4:00 de la matinada, amb dinàmiques de sensibilització i marxandatge, a més d’estar a disposició de la ciutadania enfront de casos d’assetjament o agressió sexual.

CAMPANYA 'NOMÉS SÍ ÉS SÍ'

Des de la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud, amb el suport de la Unitat d’Igualtat d’Albal, llança aquest estiu una campanya contra l’assetjament sexual als espais públics, sota el lema “Només sí és sí” i “per unes festes lliures d’agressions sexistes”.
La iniciativa està especialment enfocada a les festes patronals, on es repartiran cartells, fullets i polseres per a conscienciar sobre aquesta problemàtica, a través del Punt Violeta.
A més, a través del codi QR es podrà accedir a una formació online sobre l’assetjament als espais públics, la qual té com a objectius principals saber identificar l’assetjament sexual i adquirir eines per poder fer-li front. El curs es realitzarà a través de la plataforma Moodle, estarà disponible durant tot l’estiu, i una vegada completat s’obtindrà un certificat.

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Descripció:

La igualtat de dones i hòmens és un dret fonamental per a totes les persones i constituïx un valor d’importància central per a la democràcia. A fi que es complisca plenament este dret, no basta amb què es reconega legalment, sinó que a més s’ha d’exercir efectivament i implicar tots els àmbits de la vida per mitjà de polítiques públiques d’igualtat.

L’Alcalde i la Regidoria d’Igualtat, volen posar de manifest el compromís explícit a tota l’organització municipal, en l’establiment i desenrotllament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, instaurant la igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens com un principi estratègic de la nostra política corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició del dit principi que establix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i hòmens.

Comisió Técnica de Igualtat

A fi de guanyar en eficiència en tota l’activitat de preparació del pla i garantir que el procés de disseny i elaboració de l’I Pla d’Igualtat d’Ajuntament d’Albal siga un document de consens i representatiu de totes parts i de tota la plantilla, es crea la Comissió Tècnica d’Igualtat, la qual en la seua composició intenta adoptar un equilibri social.