1. Inici
  2. Àrees i Servicis
  3. Impresos i tràmits en Seu Electrònica

Àrees i Servicis | SERVEIS GENERALS

Impresos i tràmits en Seu Electrònica

En aquesta secció podrà trobar tots els:

Impresos per a tràmits que es gestionen a través del Registre AMIC.

Enllaços a tràmits que es gestionen a través de la Seu Electrònica.

Cercar impresos i tràmits en Seu Electrònica

Prémer «intro» per a canviar entre termes trobats

Secretaria

Secretaria

Padró i Estadística

Cens electoral

Recursos Humans

Contractació

Convenis

Patrimoni i Vivenda

Servicis Econòmics

Intervenció, Fiscalització i Presupostos

Tresoreria

Gestió Tributaria

IBI (Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana y Rústica)

Sol·licitud bonificació del 50% en l’IBI

Per mitjà d’este imprés vosté pot sol·licitar la bonificació del 50% en el rebut de l’IBI de naturalesa urbana mentres estiga en fase de construcció.

Sol·licitud bonificació del 50% en l’IBI (En seu electrònica)

Per mitjà d’este imprés vosté pot sol·licitar la bonificació del 50% en el rebut de l’IBI de naturalesa urbana mentres estiga en fase de construcció.

Sol·licitud bonificació VPO

Si vosté és propietari d’una vivenda de protecció oficial pot sol·licitar la bonificació del 50% de l’IBI de naturalesa urbana per als tres primers exercicis des de la data de finalització de l’obra.

Sol·licitud bonificació VPO (En seu electrònica)

Si vosté és propietari d’una vivenda de protecció oficial pot sol·licitar la bonificació del 50% de l’IBI de naturalesa urbana per als tres primers exercicis des de la data de finalització de l’obra.

IAAEE (Impost sobre Activitats Econòmiques)

Sol·licitud de certificat de pagament de tribut

Si necessita que l’Ajuntament li certifique el pagament de qualsevol rebut d’impost, òmpliga i presente este imprés.

Sol·licitud de bonificació en l’IAAEE

Per bonificació per creació de nova empresa

IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica)

IVTNU (Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana)

ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres)

Taxes i altres

Urbanisme i Medi Ambient

Planejament i Gestió

Sol·licitud d’altres llicències

Instància per a sol·licitud d’altres llicències: – Alçament de murs de fàbrica i tanca. – Ubicació d’hivernacles i instal·lacions semblants, provisionals o permanents. – Col·locació de tanques publicitàries. – Desmuntes, esplanacions, abancalaments i els moviments de terra que excedisquen de la pràctica ordinària de labors agrícoles. – Urbanització de vials.

Projectes Municipals

Promoció i Desenvolupament

Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local

OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor)