1. Inici
 2. Ajuntament
 3. Membres de la Corporació

Ajuntament

Membres de la Corporació

Membres de la Corporació de l’Ajuntament i càrrecs que ostenten.

Membres de la Corporació

Ramón Marí Vila

Grup P.S.O.E.

 • Alcalde-President de l’Ajuntament d’Albal.
 • President del Pleno de l’Ajuntament d’Albal
 • President de la Junta de Govern Local.
 • President de la Junta de Portaveus.
 • Representant en la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
 • Representant en la Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI).
 • Representant en la Mancomunitat de l’Horta Sud.
 • President de la Mesa General de Negociació

María José Hernández Vila

Grup P.S.O.E.

 • Responsable de l’Àrea d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Primera Tinent d’Alcalde.
 • Concejal d’Economía i Hisenda, Administració General i Agricultura.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Representant en el Consell de l’Horta de València.
 • Presidenta del Consell Agrari Municipal.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de subministrament domiciliari d’aigua potable i clavegueram.
 • Membre de la Mesa General de Negociació.
 • Representant Suplent davant la Red Española de Ciudades Saludables.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Presidenta de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Serveis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.

Sergio Burguet López

Grup P.S.O.E.

 • Concejal delegat de Festes i Falles.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre Suplent en el Consell de Administració de la Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d’Albal.
 • Membre Suplent en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Membre Suplent en la Mesa General de Negociació.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • President de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Serveis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.

 

Ana Duato Albert

Grup P.S.O.E.

 • Concejal delegada de Joventut, Sanitat i Consum.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Representant en la Xarxa Joves Net.
 • Representant en la Xarxa Salut.
 • Membre del Consell d’Administració de la Emissora Radiodifusió Sonora Radio municipal d’Albal.
 • Membre Suplent en la Mesa General de Negociació.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Serveis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.

Mélani Jiménez Blasco

Grup P.S.O.E.

 • Concejal delegada de Educació e Igualtat.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Representant en el Consell Escolar Municipal.
 • Representant en els Consells Escolars de Centres Públics.
 • Representant en les Comissions d’Escolarització.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió d’Escola Infantil Municipal.
 • Membre de la Mesa General de Negociació.
 • Representant Suplent davant la Xarxa Joves Net.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Serveis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.

Ramón Tarazona Izquierdo

Grup P.S.O.E.

 • Concejal delegat d’Obres, Servicis, Movilitat i Seguretat Ciutadana.
 • Representant en el Consorci de Bombers.
 • Membre de la Mesa General de Negociació.
 • Membre Suplent en la Junta de Portaveus.
 • Representant Suplent davant la Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilitat.
 • Representant Suplent davant la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera.
 • Membre Suplent de la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Membre Suplent de la Comissió de seguiment de la concessió d’Escola Infantil Municipal.

Maria Dolores Martínez Sanchís

Grup P.S.O.E.

 • Concejal delegada de Benestar Social i Recursos Humans.
 • Responsable de l’Àrea de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Mesa General de Negociació.
 • Representant Suplent en el Consorci de Bombers.
 • Representant Suplent en la Entitat Metropolitana per al tractament de residus (EMTRE).
 • Representant Suplent en la Entitat Metropolitana de Servicis hidràulics (EMSHI).
 • Representant Suplent en la Mancomunitat de l’Horta Sud.
 • Representant Suplent en el Consorci d’Esports de l’Horta Sud.
 • Membre Suplent del Consell Escolar municipal.
 • Membre Suplent dels Consells escolars dels Centres Públics.
 • Membre Suplent de les Comissions d’Escolarització.
 • Membre Suplent del Consell Agrari municipal.
 • Membre Suplent de la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de subministrament domiciliari d’aigua potable i clavegueram.

 

Jose Miguel Ferris Estrems

Grup P.P.

 • Membre en la Junta de Portaveus
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Serveis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.

Valero Eustaquio Juan

Grup P.P.

 • Membre Suplent en la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.

Maria Pilar Pinza Muñoz

Grup P.P

 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d´Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.

 

Iván Palomares Arastell

Grup P.P.

 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d´Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Serveis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.

María José Hernández Ferrer

Grup AVANT

 • Membre en la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.

 

Joan Carles Puchalt i Rodríguez

Grup AVANT

 • Membre Suplent en la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d´Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Serveis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.

 

 

Rafael Rodríguez Ramón

Grup CIUTADANS

 • Membre en la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió Informativa Municipal d´Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Serveis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.

José Arias Atilano

Grup UNIDAS PODEMOS

 • Concejal delegat de Comerç, Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Programes i Recursos Europeus.
 • Membre en la Junta de Portaveus.
 • Representant en la Red de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat.
 • Representant en la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera.
 • Representant en la Red Española de Ciudades Saludables.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • President de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Serveis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.

David Ramón Guillen

Grup COMPROMÍS

 • Concejal delegat de Cultura i Participació Ciutadana.
 • Segon Tinent d’Alcalde.
 • Responsable de l’Àrea de Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • President de la Comissió Informativa Permanent Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Serveis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.