1. Inici
 2. Ajuntament
 3. Membres de la Corporació

Ajuntament

Membres de la Corporació

Membres de la Corporació de l’Ajuntament i càrrecs que ostenten.

Membres de la Corporació

José Miguel Ferris Estrems

Grup P.P.

 • Alcalde-President de l’Ajuntament d’Albal.
 • President del Ple de l’Ajuntament d’Albal.
 • President de la Junta de Govern Local.
 • President de la Junta de Portaveus.
 • Responsable de l’Àrea de Seguretat Ciutadana.
 • Representant en la Mancomunitat de l’Horta Sud.
 • Representant en la Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad.
 • Representant en la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera.
 • President de la mesa General de Negociació.

María José Hernández Ferrer

Grup AVANT

 • Vicealcaldessa de l’Ajuntament d’Albal.
 • Regidora Delegada de Festes i Falles, Benestar Social i Albal Incluye, Mobilitat i Agricultura.
 • Vocal en la Mancomunitat de l’Horta Sud.
 • Presidenta del Consell Agrari Municipal.
 • Representant en la Taula General de Negociació.
 • Representant en el Consell de l’Horta de València.
 • Membre Suplent en la Red Española de Ciudades Saludables.
 • Membre Suplent en la Xarxa Salut.
 • Membre Suplent en la Comissió de Seguiment de la Concessió de la Piscina Coberta.
 • Membre Suplent en la Comissió de Seguiment de la Concessió del Polideportiu Santa Ana.
 • Membre Suplent en la Comissió de Seguiment de la Concessió d’Escola Infantil Municipal.
 • Membre Suplent en la Comissió de Seguiment de la Concessió del Servici de Subministrament Domiciliari d’Aigua Potable i aigüeral.

Valero Eustaquio Juan

Grup P.P.

 • Regidor delegat d’Obres, Servicis, Urbanisme, Recursos Humans i Administració General.
 • Portaveu del Grup P.P.
 • Responsable de l’Àrea d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura, Canvi Climàtic i Mobilitat.
 • Representant en l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
 • Representant en l’Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI).
 • Representant en el Consorci de Bombers.
 • Membre de la Taula General de Negociació.
 • Membre en la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió Municipal d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Municipal d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura, Canvi Climàtic i Sostenibilitat.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Representant Suplent davant la Red de Municipios Valencianos hacia la sostenibilidad.
 • Representant Suplent davant la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera.

Adrián Domingo Amor

Grup P.P.

 • Regidor delegat de Joventut, Projectes Europeus, Consum i Mercat.
 • Portaveu Adjunt del Grup P.P.
 • Representant en la Xarxa Joves Net.
 • Membre del Consell Agrari Municipal.
 • Membre Suplent de la Taula General de Negociació.
 • Representant Suplent en el Consorci de Bombers.
 • Representant Suplent en el Consell de l’Horta de València.
 • Representant Suplent en l’Entitat Metropolitana per al tractament de residus (EMTRE).
 • Representant Suplent en l’Entitat Metropolitana de servicis hidràulics (EMSHI).
 • Representant Suplent en el Consorci Esports de l’Horta Sud.
 • Membre de la Comissió Municipal d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Municipal d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura, Canvi Climàtic i Sostenibilitat.
 • Membre de la Comissió Municipal de Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.

Azucena Muñoz Sanfélix

Grup P.P.

 • Regidora delegada de Deports.
 • Membre de la Comissió Municipal de Cultura, Deports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.
 • Membre de la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Membre de la Comissió de Seguiment de la Concessió del Polideportiu de Santa Ana.
 • Representant en el Consorci d’Esports de l’Horta Sud.
 • Representant Suplent en la Xarxa Joves Net.

María Pilar Pinza Muñoz

Grup P.P.

 • Regidora delegada d’Economia i Hisenda.
 • Responsable de l’Àrea d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Taula General de Negociació.
 • Membre de la Comissió Municipal d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.

Carmina Carrasco Sánchez

Grup P.P.

 • Regidora delegada d’Educació i Igualtat.
 • Responsable de l’Àrea d’Educació, Cultura, Deports, Festes, Joventut, Promoció Associativa i Projectes Europeus.
 • Membre del Consell Escolar Municipal, Consells Escolars dels Centres Públics i Comissions d’Escolarització.
 • Membre de la Comissió de Seguiment de la Concessió d’Escola Infantil Municipal.
 • Membre de la Comissió Municipal de Cultura, Deports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre Suplent de la Taula General de Negociació.

Joan Carles Puchalt Rodríguez

Grup AVANT

 • Regidor delegat Promoció Econòmica i Associativa, Sanitat, Majors, Canvi Climàtic, Modernització Administrativa i Ràdio Municipal.
 • Portaveu del Grup AVANT.
 • Responsable de l’Àrea de Promoció Econòmica i Social, Sanitat, Majors, Discapacitat, Consum i Mercats, Igualtat i Ràdio Municipal.
 • Membre en la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió Municipal de Cultura, Deports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre Suplent de la Taula General de Negociació.
 • Representant en la Red Española de Ciudades Saludables.
 • Representant en la Xarxa Salut.
 • Representant Suplent en el Consorci de Bombers.

Raquel García Castellano

Grup V.O.X

 • Regidora delegada de Cultura i Comerç.
 • Portaveu del Grup V.O.X.
 • Membre en la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió Municipal de Cultura, Deports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.

Ramón Marí Vila

Grup P.S.O.E.

 • Portaveu del Grup P.S.O.E.
 • Membre en la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.

Mélani Jiménez Blasco

Grup P.S.O.E.

 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Educació, Cultura, Deports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.

Ramón Tarazona Izquierdo

Grup P.S.O.E.

 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.

María Dolores Martínez Sanchis

Grup P.S.O.E.

 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Educació, Cultura, Deports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.

Josep Jesús Sánchez Galán

Grup P.S.O.E.

 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Educació, Cultura, Deports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.

Sergio Burguet López

Grup P.S.O.E.

 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.

Raúl Esteban Romeu

Grup COMPROMÍS

 • Portaveu del Grup COMPROMÍS.
 • Membre en la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General, Gestió i Modernització Administrativa, Societat de la Informació i Comunicació i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Seguretat Ciutadana, Agricultura, Sostenibilitat i Canvi Climàtic.

Sonia Guillém Fernández

Grup COMPROMÍS

 • Portaveu Suplent del Grup COMPROMÍS.
 • Membre Suplent en la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió Informativa Permanent d’Educació, Cultura, Deports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.