Àrees i serveis | SERVICIS ECONÒMICS

Gestió Tributària

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Calendari fiscal exercici 2021

Calendari Fiscal 2021

Calendari fiscal exercici 2022

Calendari fiscal exercici 2023
Oficina virtual de Recaptació

Ja està disponible la nova Oficina virtual de Recaptació d’aquest Ajuntament per a la realització, de forma segura, de les gestions més comunes referents a esta matèria. (Accedir)

Mesures tributàries COVID-19

Calandari fiscal exercici 2024

Sol·licitar domiciliació bancària de rebut

Ompli tots els camps del formulari i farem la domiciliació del rebut indicat.

Sol·licitar

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

Funcions:

Elaboració i el manteniment dels padrons fiscals, així com el control, la redacció i l’actualització de les ordenances fiscals.

La Gestió Tributària s’encarrega de les liquidacions tributàries, la resolució de recursos i reclamacions en matèria tributària, la tramitació de les sol·licituds de beneficis fiscals, duplicats de rebut i autoliquidacions d’impostos.Entrada de registre únic de l’Ajuntament d’Albal d’instàncies, sol·licituds i documentació per a tot tipus de tràmits.

Àrees d’actuació:

 • Impostos
 • Taxes
 • Preus públics
 • Contribucións especials

Impostos

 • IBI urbana (Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana)
 • IBI rústica (Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica)
 • IAAEE (Impost sobre activitats econòmiques)
 • IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica)
 • IVTNU (Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana).
 • ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres).

Taxes

 • Guals (Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública, aparcament, parada i càrrega i descàrrega de mercaderies).
 • Taules i cadires (Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa).

Preguntes més freqüents

On puc pagar un rebut?

En la part posterior dels impresos de rebut figura una relació de totes les entitats bancàries que col·laboren amb l’Ajuntament d’Albal per a la recaptació de tributs. De totes maneres, les oficines són: CAM, Caixa Rural d’Albal, La Caixa, Banc de València, Barclays, Banc Popular, BBVA.

Si he perdut el meu rebut, on puc sol·licitar-ne un duplicat del mateix?

Pot personar-se en les oficines municipals (1a planta) i sol·licitar un duplicat del rebut que no troba. O bé, si ho preferix, pot sol·licitar-ho per mitjà dels formularis que estan en cada una de les seccions a l’efecte.

Necessite una còpia d’un rebut que vaig pagar en exercicis anteriors, on puc sol·licitar-la?

Pot personar-se en les oficines municipals (1a planta) i sol·licitar un duplicat del rebut que no troba. O bé, si ho preferix, pot sol·licitar-lo per mitjà dels formularis que estan en cada una de les seccions a l’efecte.