Àrees i serveis | Servicis econòmics | GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Sol·icitud de domiciliació bancària de rebut

Ompli tots els camps d’aquest formulari i farem la domiciliació de el rebut indicat**.


  Responsable de les dades: Ajuntament d'Albal | Finalitat: Respondre a sol·licituds de l'formulari | Legitimació: El seu consentiment exprés | Destinatari: Ajuntament d'Albal (dades emmagatzemades només en client de correu electrònic) | Drets: Té dret a l'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oblit de les seves dades.

  Les dades pot obtindre-les de qualsevol rebut o notificació que li haja remés l’Ajuntament.

  **Important:

  • L’Ajuntament es reserva la facultat de no cursar la domiciliació sol·licitada si trobara en falta qualsevol dada requerida.
  • Tinga en compte que la domiciliació bancària tindrà efecte en el mateix exercici sempre que es realitze amb un termini superior a un mes abans de l’inici del període voluntari del tribut. En cas contrari tindrà efecte en l’exercici següent.

  Sobre les dades proporcionades:

  • Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament d’Albal, la finalitat del qual és l’atenció de la sol.licitud de domiciliació bancària instada en este formulari.
  • Les seues dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la seua sol.licitud, així com en qualssevol supòsits emparats per la legislació vigent.
  • D’acord amb el que disposa la Llei vosté pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i si és el cas d’oposició, enviant una sol.licitud per escrit acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI dirigida a l’Ajuntament d’Albal.