Àrees i serveis | EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

Escola permanent d’Adults

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Titol

Text

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Inici del curs 2022/2023

Començament del curs dia 19 de setembre de 2022.
Inici de les classes per als TALLERS i CURSOS NO REGLATS el  26.

Matrícula 2022-23

Per matricular-se telemàticament cal omplir el formulari en el web de l’escola d’adults d’Albal

http://epa-aprenemicompartim.blogspot.com/

Les classes reglades comencen el 19 de setembre i els tallers el 26.
Per fer efectiva la matrícula, el rebut de pagament es realitzarà online de forma individual al centre.

Què és?

L’Escola d’Adults d’Albal és un centre docent públic de Formació Bàsica de Persones Adultes, que impartix formació oficial. Depén de l’Ajuntament d’Albal i està subvencionat per la Conselleria d’Educació, i la Diputació de València. Té com a funció fonamental la formació de persones adultes perquè els adults tenim dret per llei a la formació bàsica, a la preparació per integrar-se en la societat de forma plena i a la possibilitat d’ensenyar-se un ofici, una llengua i una cultura pròpia, aprendre a utilitzar les noves tecnologies i a interpretar els canvis socials i culturals. En definitiva, formar-nos contínuament, per poder reconéixer-nos com a ciutadans dignes amb drets i deures, amb igualtat d’oportunitats.

Què es pot fer a l’escola?

ACTIVITAT PREU MATR.
ALFABETITZACIÓ 30€
NEOLECTORS 60€
EDUCACIÓ DE BASE 60€
GRADUAT NIVELL 1 60€
GRADUAT EN SECUNDÀRIA OFICIAL 60€
ESPANYOL PER A ESTRANGERS 30€
ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 60€
ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR 90€
ACCÉS UNIVERSITAT MAJORS 25 ANYS 90€
INFORMÀTICA: internet, word,excel, acces, fotografia digital 60€
ANGLÉS A1, A2, B1, B2 (TRINITY COLLEGE LONDON) 60€
COMPETÈNCIES CLAU 60€
CURSOS DE VALECIÀ(A2, B1/B 2, C1 i C2) JQCV 60€