Segon tractament de control de plagues

Dimecres 8 juliol 2020 | Municipi

L’ajuntament duu a terme el segon període del procés DDD (desinfecció, desinsectació i desratització) en el nucli urbà i urbanització de Santa Anna. Un tractament dividit en quatre fases, que ajudarà al control i prevenció de plagues d’insectes i rosegadors en el municipi.

Els següents processos es duran a terme durant la setmana del 12 d’agost i l’últim a partir del 30 de setembre.