Preguntes freqüents sobre l’Estat d’Alarma

Dilluns 16 març 2020 | Ajuntament

• PUC DESPLAÇAR-ME Al MEU LLOC DE TREBALL?

Sí, sense cap problema. Si bé seria recomanable portar algun document que justifique el desplaçament (certificat de l’empresa, targeta d’empleat, etc).

• ES POT EIXIR A BAIXAR Al GOS?

Sí. En els voltants del domicili.

• Al LLOC ON TRAURÉ EL MEU GOS VAN ALTRES PERSONES, QUÈ FAIG?

Mantinga distància de seguretat amb les persones. Encara que els animals no transmeten la malaltia, procure no tocar els d’altres persones, ni que estos acaricien al seu.

• UNA EMPRESA POT OBRIR I ANAR A TREBALLAR?

Sí, sense cap problema. Si bé seria recomanable que els empleats porten algun document o identificació del domicili de l’empresa.

• PER A ANAR A TREBALLAR, PODEMOS PORTAR ALS XIQUETS A CASA ELS AVIS? ANIRÍEM EN TRANSPORT PÚBLIC, ÉS LA NOSTRA ÚNICA MANERA DE TRANSPORT.

Sí, sense més limitació que quan siga possible que siguen acompanyats per un només dels cònjuges. Igualment poden utilitzar el transport públic. Intenten guardar distància de seguretat.

• PUC TORNAR A CASA DESPRÉS D’ESTAR EL CAP DE SETMANA CUIDANT A UNA PERSONA MAJOR O DEPENDENT?

Pot fer-ho sense problemes.

• JUGAR EN LES PISTES ESPORTIVES O PARCS, ES POT?
No es pot. Ni en les públiques, ni en les privades.

• SOC REPARTIDOR, PUC ANAR A TREBALLAR?

Sí que pot desplaçar-se a entregar les comandes, sempre que aqueixos desplaçaments estiguen justificats amb albarans o notes de lliurament.

• ES POT ACUDIR A ESGLÉSIES O LLOCS DE CULTE D’ALTRES RELIGIONS?

Les misses han quedat suspeses per la Conferència Episcopal en tota Espanya. Igualment s’han tancat les mesquites.

• PUC PORTAR LA COMPRA O MEDICINES A PERSONES MAJORS O DEPENDENTS?

Sí, sempre que ho faça i la porte a casa dels pares una persona sola. Igualment es pot fer de tal forma a aquells veïns que siguen persones majors i ho necessiten.

• JO ESTIC TORNANT D’UN ALTRE PAÍS AMB COTXE, BÀSICAMENT PER LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA, SUPOSE QUE NO PASSARÀ RES SOBRE ESTE TEMA, NO?

Si Vosté té el seu domicili a Espanya i el pot justificar no ha de tindre problema per a circular i arribar al seu domicili. Que tinga bon viatge.

• HE D’ANAR-ME DE LA CIUTAT EN BREU I EN TINDRE UNA MOTOCICLETA VOLIA PASSAR LA ITV ABANS D’ANAR-ME I DEIXAR-LI-LA A UN FAMILIAR. COM HO FAIG?

Els tràmits administratius s’han suspés i s’interrompen els terminis en tant dure l’Estat d’Alarma.

• HA MORT UN FAMILIAR. PUC ANAR Al TANATORI I POSTERIOR INHUMACIÓ I/O INCINERACIÓ?

Consulte amb l’empresa funerària abans de desplaçar-se per si hi haguera algun tipus de restricció. En cas que no hi haja restricció pot fer-ho justificant d’alguna manera aqueix desplaçament (p. ex. porte el telèfon del tanatori i si és necessari justificar davant la Policia, efectue la trucada i que els companys comproven). Intentem col·laborar entre tots.

• SOC COMERCIAL. PUC CONTINUAR VISITANT Als MEUS CLIENTS?

Li recomanem que en la mesura que siga possible efectue les seues visites de manera telemàtica, i en cas que no puga que les programe amb els seus clients, tenint en compte si ells exerceixen la seua activitat, que no podrà ser de venda dels seus productes, excepte casos de força major, i sí de reparacions. Amb l’agenda degudament programada podrà justificar els seus desplaçaments.

• PODEN ANAR DOS O MÉS PERSONES EN UN MATEIX COTXE PER A DESPLAÇAR-SE Al TREBALL?

Li recomanem que no utilitzen el mateix cotxe. És preferible usar diversos vehicles o que usen el transport públic aquelles persones que no disposen de vehicle.

• SI HE DE PORTAR A UNA PERSONA Al SEU DOMICILI AMB COTXE, PUC?

Si aqueixa persona es troba en aquests moments en el seu domicili i no existisca forma que torne al seu domicili en transport públic, pot fer-ho. En cas que no es trobe amb Vosté diga-li que evite el desplaçament.

• ES POT BAIXAR Al PARC LA BALAGUERA O UN ALTRE PARC A PASSEJAR Al GOS?

No. El Parc La Balaguera i altres parcs romanen tancats. Faça-ho en els voltants del seu domicili.

Consells extrets de la Policia Local de valència. Entre tots i totes guanyarem al coronavirus.