Les obres de l’estació estan dins dels terminis i acabaran enguany

Dimarts 5 abril 2022 | Ajuntament, Municipi

Els treballs es reprendran en pròximes setmanes després d’una modificació del projecte
Les obres de l’estació de Rodalia d’Albal compliran el termini establit i acabaran, tal com estava previst inicialment, abans que finalitze este any 2022. Esta és una de les qüestions que es va posar sobre la taula en la comissió de seguiment que integren representants d’Adif i de l’Ajuntament i que es reuneix trimestralment per a valorar els avanços de l’actuació.

Tal com van confirmar fonts de l’administrador ferroviari durant l’última trobada, els treballs s’han vist interromputs a causa del nivell freàtic que és més elevat del considerat al principi. Este inconvenient ha suposat la modificació del projecte per a solucionar-lo. El document, segons han informat, ja està redactat i en espera de l’aprovació per part d’Adif.

En esta situació s’espera que les obres es reprenguen en les pròximes setmanes i encara queden per davant a penes uns mesos més, dins del calendari previst per a la seua finalització.

D’altra banda, la modificació també s’ha aprofitat per a incorporar millores en la senyalització ja que abans de la posada en funcionament de l’estació ha de passar els controls de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, que confirmarà la seua adequació a la normativa establida com a agent competent en la matèria.
La infraestructura ferroviària ja està pràcticament acabada i es pot veure l’edifici de viatgers que consta de dos pavellons. A més, un dels primer treballs i el més laboriós va consistir a instal·lar el calaix de formigó armat sota l’estesa fèrria per a constituir l’estructura del pas inferior entre andanes.

Aparcament

D’altra banda en el segon semestre de l’any, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat escometrà l’execució dels accessos a l’estació, així com una dotació d’aparcament, tal com va anunciar a primers d’enguany, amb una inversió de 640.000 euros.
L’obra projectada respon a la necessitat de millorar els accessos a la nova estació, a partir de l’ampliació i adaptació dels tres vials existents que, partint des de l’avinguda Pare Ferris per l’oest, aconsegueixen l’aparcament dissuasiu en construcció, al costat del polígon industrial que conforma la UE-14, que també es veurà ampliat amb les obres pel nord.

El recinte es dotarà amb almenys 125 places, amb les corresponents adaptades a persones amb discapacitat, segons la seua normativa d’aplicació, així com amb els itineraris per als vianants d’accés a l’estació i altres elements que permeten el seu normal funcionament en condicions de seguretat.
També estarà dotat amb sistemes de drenatge urbà sostenible que no modifiquen el coeficient d’escolament dels terrenys afectats per les obres ni empitjore el de l’entorn, amb arbratge que, després dels cinc primers anys tindrà una cobertura vegetal d’almenys un 60% de la superfície ocupada, i també d’una sòlida xarxa d’enllumenat.

D’igual manera, el pressupost de l’Ajuntament d’Albal per a 2022 recull 490.000 euros per a continuar amb les obres d’aquesta infraestructura ferroviària que donarà servei a la població i suposa donar resposta a una reivindicació històrica, després de signar un conveni en 2019 amb l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif). Esta partida s’incrementarà amb ajudes i subvencions provinents d’altres administracions i fons europeus.