L’antiga Tabacalera albergarà una zona de paellers

Dilluns 10 maig 2021 | Ajuntament, Municipi

El març passat, el Ple del Consell aprovava la cessió gratuïta a l’Ajuntament d’Albal, d’una parcel·la per al desenvolupament d’activitats lúdiques i socials atesa la petició realitzada des d’este consistori que projecte la construcció d’una zona d’esplai que inclourà paellers. “Era una reivindicació ciutadana a la qual volem donar resposta esta legislatura”, explica l’alcalde Ramón Marí. El projecte serà sufragat gràcies al romanent de tresoreria, en l’últim ple, el govern va portar una modificació de crèdit que ascendeix a tres milions d’euros, “per a invertir en projectes i serveis que milloren i modernitzen la ciutat”, afig el primer edil. La construcció de la zona d’esplai i paellers s’emportarà 35.000 euros del romanent.

Els terrenys cedits per la Generalitat albergaven els habitatges dels treballadors de l’antic Centre d’Investigacions sobre la Desertificació —antiga Tabacalera—, uns immobles en desús i declaradors en estat de ruïna que han sigut derruïts. La Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni autonòmic, estableix que l’ús dels béns patrimonials del Consell podrà ser cedit gratuïtament a altres administracions públiques, per un termini màxim de 30 anys, per a fins d’utilitat pública o interés social que redunden directament en benefici dels habitants de la Comunitat Valenciana.

La cessió s’emmarca en l’estratègia posada en marxa per la Direcció General de Patrimoni en tot el territori per a optimitzar l’ús i aprofitament dels immobles de titularitat pública, a través del contacte i comunicació amb els ajuntaments, que coneixen i faciliten el millor destí que poden tindre béns patrimonials en les seues localitats. Cal recordar que l’immoble que ocupava el Centre d’Investigacions sobre la Desertificació també va ser cedit al consistori per a construir el Casal Jove que alberga el centre d’informació juvenil i l’emissora municipal, Ràdio Sol, per la qual cosa la cessió de les noves parcel·les permetrà completar un conjunt de més de 13.000 metres quadrats al servei de la ciutadania.