L’Ajuntament signa un conveni amb el Col·legi Notarial per a facilitar la liquidació de la Plusvàlua i les consultes sobre deutes de l’IBI

Dijous 20 maig 2021 | Ajuntament

El Col·legi Notarial de València ha signat este matí un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Albal perquè la seua ciutadania puga, des de les notaries locals, liquidar la plusvàlua, l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Per mitjà d’este acord, els notaris també podran sol·licitar telemàticament informació sobre els deutes pendents de l’Impost sobre Béns immobles (IBI), associades a una propietat, en el moment de la seua transmissió des de la mateixa notaria, agilitant així els tràmits, a l’hora de tramitar una compravenda.

L’alcalde Ramón Marí ha rubricat l’acord al costat del degà del Col·legi Notarial de València, Francisco Cantos. El notari d’Albal, Eduardo García Parra, també ha estat present en la signatura, el document de la qual recull la col·laboració. Comunicar i intercanviar informació entre la notaria i el Departament Municipal de Gestió Tributària, en matèria de l’IBI i l’IIVTNU, és un dels objectius. “La persona que subscriu una compravenda tindrà la possibilitat de realitzar la liquidació de la plusvàlua, en la mateixa notaria que li atorga l’escriptura pública, així com conéixer els deutes pendents de l’IBI associades a l’immoble que es transmet, a l’efecte de poder formular l’advertiment exprés de responsabilitat de l’adquirent, per afecció del bé, sense necessitat de desplaçar-se per a això al consistori”, ha assenyalat Francisco Cantos.

Albal se suma així a l’acord marc subscrit entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Consell General del Notariat (CGN), d’octubre de 2009, per a millorar la gestió de l’IBI i de l’IIVTNU en la localitat gràcies a l’ajuda dels notaris i els seus avanços tecnològics, per mitjà d’una finestreta única des de les notaries que permetrà als ciutadans liquidar els seus impostos i conéixer les deutes d’un immoble abans de la signatura de l’escriptura, de manera ràpida i segura.

Preguntat pel balanç del Col·legi Notarial, després de l’estat d’alarma, Francisco Cantos ha afirmat que les notaries han sigut servei essencial i han continuat prestant els seus serveis. “La contractació ordinària va baixar durant la pandèmia però s’han incrementat altres actuacions com a poders, testaments i moratòries ICO”, informa. L’Ajuntament signa un conveni amb el Col·legi Notarial per a facilitar la liquidació de la Plusvàlua i les consultes sobre deutes de l’IBI.