L’Ajuntament d’Albal rep la subvenció de la Diputació de València per a fer front a la quota municipal del consorci de bombers del 2023

Dimarts 9 gener 2024 | Ajuntament

La Diputació de València, ha fet efectiu el pagament de la subvenció de 81.706,06 euros a l’Ajuntament d’Albal, per a fer front a la quota municipal del consorci de bombers del 2023. Esta subvenció forma part de les competències de la Diputació, com a raspall financer a totes les entitats locals de la província, sobretot a les de menor població, per a la prestació de servicis bàsics.

El municipi d’Albal, en tractar-se d’una localitat de menys de 20.000 habitants, ha rebut l’aprovació de l’organisme valencià per a rebre la subvenció per a fer front a les quotes de l’any 2023 del servici de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament del Consorci de Bombers.