La Policia Local va realitzar quasi 21.000 actuacions el passat any

Dimarts 7 febrer 2023 | Ajuntament, Municipi

La prefectura de la Policia Local d’Albal que dirigeix l’Inspector Rafael Blasco, ha presentat a l’alcaldia de Ramón Marí, la memòria anual on es reflecteix que, durant l’any passat, es van realitzar 20.981 serveis, 4.000 menys que l’any anterior. Durant l’últim exercici, els serveis destinats a seguretat ciutadana han suposat un 50,5% de les actuacions realitzades pels agents, realitzant-se més de 6.000 accions de vigilància i es van atendre, aproximadament, un miler de requeriments veïnals.

Un altre gruix d’intervenció és la seguretat viària amb 2.995 serveis, en aquest cas es van realitzar 435 més que en el 2021, dels quals 172 van ser accidents de circulació, sense ferits. D’acord amb la Campanya de la Direcció General de Trànsit de Vigilància realitzada el setembre passat, la Policia Local va sumar 982 serveis de regulació i control de trànsit, s’han interposat 300 denúncies per infraccions al volant, amb més d’un centenar de controls per alcoholèmia.

De prop li segueixen els procediments administratius, un 14,2% del total d’intervencions, amb la tramitació de més de 800 informes policials, 397 avisos de manteniment en mobiliari i recursos urbans, així com també la gestió de més de 460 objectes perduts amb la col·laboració ciutadana i els serveis de comunicació de l’Ajuntament d’Albal. Ací es troba les labors de vigilància en les zones industrials per a dissuadir la prostitució, Albal va interposar fins a 30 multes a puters, sent el municipi pioner en l’aprovació de l’ordenança que sanciona als consumidors de sexe, en la via pública, i persegueix els proxenetes.

Quant a la protecció i atenció de menors, la Policia Local ha realitzat 1.749 controls en les entrades i eixides dels centres escolars de la població i s’han gestionat 72 incidències amb menors. Quant a serveis humanitaris i d’emergència, es van dur a terme 841 intervencions que inclouen 92 avisos a serveis sanitaris, 26 a bombers, 74 actuacions a causa d’incendis i 100 a inundacions. L’informe destaca prop de 500 accions humanitàries i 24 avisos per intent de suïcidi. Els policies van recuperar 21 recollides mascotes extraviades i/o en ferits o en risc de salut, així com també es registren més de 400 intervencions amb animals. En 2022, des de les dependències municipals es van ocupar de 1.194 serviciat any. Des de les dependències municipals es van ocupar de 1.194 serveis per policia judicial, amb 166 denúncies per robatori i 42 delictes contra les persones. La Policia Local va tramitar més de 440 notificacions judicials i en matèria de violència de gènere es van atendre un total de 45 casos, 17 menys que en l’any passat. Es va dur a terme la detenció de 32 persones.