Iniciats els tractaments per al control de plagues, desratització i desinsectació

Dimecres 6 juliol 2022 | Ajuntament, Municipi

Des de la setmana passada, el municipi ha realitzat el tractament de control contra les plagues, el de desratització i desinsectació.

Ha sigut la primera fase que es repetirà al llarg de l’any a càrrec de l’empresa Aqualia.