El municipi expedienta a la gestora de la piscina en observar “deficiències molt greus” de manteniment

Dimecres 7 desembre 2022 | Municipi

L’alcalde d’Albal, Ramón Marí, ha obert expedient a l’empresa que gestiona la piscina coberta de la població i els serveis que inclou el complex esportiu, després de detectar els equips tècnics municipals “deficiències molt greus” que no sols poden causar més danys en la pròpia instal·lació si no es corregeixen, sinó que poden arribar a afectar la salut de les persones usuàries. Els problemes afecten tant el sistema general de climatització del recinte aquàtic com al vas de la piscina interior.

L’assumpte es remunta a fa dos mesos quan van començar a arribar queixes al consistori de les persones que utilitzen la piscina per a practicar natació. Per això i atés que alguns dels problemes que la població apuntava podien suposar un incompliment contractual, el govern local va enviar dues inspeccions tècniques, que es van realitzar pels corresponents serveis municipals el 18 i el 21 de novembre.

Segons la resolució que ha signat el mandatari socialista, en estes dues revisions tècniques es van detectar deficiències considerades “molt greus” que a més estan “derivades d’una falta de manteniment”, com van recollir en un informe signat pel cos tècnic de passat 1 de desembre. D’aquí ve que el consistori haja posat en marxa la maquinària administrativa per a expedientar a l’empresa.

D’esta manera, “es comprova que el sistema de climatització, ventilació i extracció no funciona i que es troba fora d’ús, contravenint el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis”, com consta en l’informe i en la resolució d’alcaldia. Este reglament està emparat, al seu torn, en dos reials decrets (de 2007 i 2021) que regulen este tipus d’instal·lacions, a l’efecte de que complisquen la seua funció des del punt de vista de la “eficiència energètica i seguretat”, així com el “benestar i higiene de les persones”.

Com a conclusió d’este problema en el sistema de ventilació, l’informe apunta que “en la zona ocupada per usuaris i treballadors es troba fora d’ús”, la qual cosa “pot arribar a posar en perill la salut de les persones” en tant que no compleix l’estipulat en el Reglament i “no es garanteixen les condicions òptimes d’aportació d’aire” que estableix la legislació. Els equips tècnics municipals proposen al consistori que requerisca a l’empresa perquè presente una “proposta de solucions a adoptar”.

Així mateix, les inspeccions tècniques van detectar “contínues i abundants filtracions d’aigua provinents del vas de la piscina interior” que “s’evidencia que van a més i amb el constant abocament d’aigua clorada sobre les instal·lacions existents i sobre les safates de conductors elèctrics, que acuiten la deterioració d’estes, així com el funcionament general d’edifici”. En concret, en l’informe s’estableix que les filtracions estan ocasionant una “deterioració avançada” de “totes les instal·lacions situades en el soterrani”.

L’informe deixa patent que “les instal·lacions, en general, i les indicacions particulars expressades (…) denoten una falta de manteniment que, de no ser presa en urgent consideració, es veuran incrementades, amb el corresponent augment de les queixes per part dels usuaris i de la degradació sistèmica del complex esportiu i de totes les seues instal·lacions”.

Per això, el consistori ha obert expedient a la signatura i també li ha donat un termini de 10 dies perquè presente les al·legacions que considere, a més d’aportar un informe pericial i una proposta de solucions. També l’alcalde sol·licita a l’àrea de Tresoreria que informe dels avals que té el consistori de l’empresa en virtut de la seua qualitat de gestora del complex esportiu, la qual cosa implica informar l’entitat avaladora o asseguradora també.