El Centre Verd Municipal realitza un tractament innovador per fer front a les plagues de ficus i jacarandes

Dimecres 26 maig 2021 | Municipi

Esta setmana, el Centre Verd Municipal desenrotlla les tasques de prevenció de les plagues d’insectes i mosquits a les zones verdes de la localitat, especialment, als ficus i jacarandes. Es fa coincidint amb l’arriba de les temperatures més altes i es lluita, biològicament, contra els insectes que més proliferen a la localitat com són els pollcs i el cotonet.
Mitjançant tècniques innovadores i sostenibles, en les quals no és necessari l’ús de substàncies tòxiques i que, per tant, no són nocives per a l’ecosistema, es duu a terme l’anomenat ‘alliberament útil’ de depredadors naturals, també coneguts com a controladors biològics. Consisteix en la col·locació d’insectes innocus per a les persones, que ajuden a contrarestar un altre tipus de plagues que sí que afecten la vegetació de manera negativa.