1. Inici
  2. Ajuntament
  3. Retribucions

Ajuntament

Retribucions

Es detallen els ingressos percebuts pels membres dels distints partits polítics que conformen la Corporació Municipal agrupats per exercicis, períodes, grups polítics i tipus de remuneració.

  1. Ajuntament
  2. Retribucions

Retribucions a membres de la Corporació en concepte de salaris i assistències

Retribucions dividides per anys.

Exercici 2015 (79.536,96 €)

Juny i Juliol (13.661,55 €)

Contenido

Agost (9.541,97 €)

Contenido

Setembre (12.348,97 € )

Contenido

Octubre (10.745,93 €)

Contenido

Novembre (15.973,43 €)

Contenido

Desembre (17.265,11 €)

Contenido

Exercici 2016 (148.098,64 €)

Gener (10.737,79 €)

PSOE (8.291,79 €)

Ramón Marí Vila

Assistències

787,50

+Info

María José Hernández Vila

Assistències

892,50

+Info

Sergio Burguet López

Assistències

882,00

+Info

Mélani Jiménez Blasco

Assistències

711,00

+Info

Joel García Fernández

Assistències

882,00

+Info

María Dolores Martínez Sanchis

Salaris

1.709,28

+Info

Ramón Tarazona Izquierdo

Salaris

1.643,51

+Info

Pilar Loeches Cabrera

Assistències

784,00

+Info

Compromís (840,00 €)

DAVID RAMÓN GUILLEN Assistències 840,00 +Info
Febrer

Contenido

Març

Contenido

Abril

Contenido

Maig

Contenido

Juny

Contenido

Juliol

Contenido

Agost

Contenido

Setembre

Contenido

Octubre

Contenido

Novembre

Contenido

Desembre

Contenido

  1. Ajuntament
  2. Retribucions

Informació sobre personal eventual

Creació:

Acord del Ple de l’Ajuntament d’Albal de data 26 de juny de 2019.

Designació:

Resolució d’Alcaldia número 2019/1507 de 28 de juny de 2019.

Horari:

  • Habitual de 09:00 a 15:00 hores de dilluns a divendres i de 17:00 a 20:00 hores de dimarts a dijous
  • Resta d’horari en funció de necessitats informatives.

Retribucions:

Segons acord del Ple de l’Ajuntament d’Albal adoptat en sessió extraordinària celebrada el dia 26 de juny de 2019. Publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València de data 15 de juliol de 2019:

“Primer.- Determinar el nombre de dos eventuals i fixar una retribució bruta per l’exercici del càrrec, per a un eventual en TRENTA-QUATRE MIL CINC-CENTS QUINZE EUROS (34.515) EUROS anuals i per a un altre eventual en VINT-I-NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE (29.754) EUROS anuals, pagadors en catorze mensualitats d’un mateix import, assumint la Corporació el pagament de la quota empresarial a la Seguretat Social.”

1. CÀRREC: Departament d’Alcaldia, Secció Comunicació i Premsa

Formació:

Batxiller Superior, BUP o equivalent o Llicenciatura o equivalent, o títol universitari oficial de Grau més títol oficial de Màster Universitari en Dret o Ciéncies Polítiques o Llicenciatura o equivalent en Periodisme o Grau o equivalent en Comunicació Audiovisual y Títol de valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià.

Experiència:

Almenys un any d’experiència en mitjans de comunicación o almenys un any d’experiència en coordinació de Gabinets de Càrrecs Públics.

Funcions:

Coordinació del Gabinet d’Alcaldia i responsable del Departament de Premsa i Comunicació de l’Ajuntament d’Albal.

2. CÀRREC: Departament d’Alcaldia, Secció Ràdio Municipal

Formació:

Estudis de Tècnic en Comunicació Audiovisual o equivalent. o estudis de Tècnic Superior en Comunicació Audiovisual o equivalent. o Grau o equivalent en Comunicació Audiovisual.

Experiència:

  • Pràctiques universitàries en mitjans de comunicació
  • Pràctiques Formatives en mitjans de comunicació

Funcions:

Coordinadora de les emissions de Ràdio Sol Albal