Excepcionalment, per a l’alumnat matriculat i/o empadronat després del venciment del període ordinari de presentació de sol·licituds i fins al 31 de maig de 2022, podran presentar les sol·licituds dins del següent període extraordinari:

Del 15 al 31 de maig de 2023