NOTA INFORMATIVA
AJUDES ECONÒMIQUES PER A EDUCACIÓ INFANTIL (1ER CICLE) 2021-2022

Per a poder sol·licitar l’ajuda es necessari omplir la instància abans del 15 d’Octubre de 2021, en l’oficina de registre de l’Ajuntament o a través de l’oficina virtual: www.albal.es.