L’Ajuntament d’Albal informa sobre les dades per a presentar la justificació de factures, requerides per accedir a les beques d’EDUCACIÓ INFANTIL (1r Cicle) per al curs 2020-2021.
  • Períodes de justificació
    • De l’1 al 15 de març 2021 (factures corresponents al període de gener a març 2021)
    • De l’1 al 15 de juny 2021 (factures corresponents al període abril a juny 2021)