L’objecte d’estes bases reguladores és l’adjudicació d’ajudes per al curs acadèmic 2020/21, destinades a finançar el transport d’estudiants que estiguen realitzant els seus estudis en centres educatius de la Comunitat Valenciana i que es troben fora del municipi d’Albal.

Termini de presentació d’instàncies, del 14 de setembre al 8 d’octubre, inclusivament.