Quasi milió i mig d’euros per a semipeatonalitzar, modernitzar i convertir en accessible el centre històric

Dijous 4 novembre 2021 | Ajuntament, Municipi

Albal ha començat a executar la segona fase del projecte de semipeatonalització del seu barri antic, amb el qual pretén convertir tota esta zona, en un espai cent per cent accessible. En esta ocasió afecta als carrers Lluna, Massanassa i Mercat, i compta amb una inversió de 324.280 euros procedents del romanent de tresoreria del pressupost municipal. L’actuació està immersa en la remodelació integral de tot el centre històric de la localitat governada per Ramón Marí i les obres de la qual van començar a executar-se en 2018, quan concloga s’hauran invertit quasi un milió i mig d’euros. L’objectiu és aconseguir l’accessibilitat total de l’entorn on s’enclava la torre àrab del s.XI —monument declarat Bé d’Interés Cultural (BIC) en 2002— el Mercat Municipal i l’Església Nostra Senyora dels Àngels.

“Prestigiar la zona mitjançant la seua modernització, ampliar les estretes voreres per les quals resultava difícil transitar i posar en valor la zona històrica i monumental ha sigut una prioritat i un compromís del meu govern”, explica l’alcalde.

Un projecte de premi

La política de mobilitat desenvolupada per l’Ajuntament d’Albal en el projecte urbanístic de semipeatonalització del centre històric va ser posada en valor per la Conselleria d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible que va guardonar esta política municipal, amb la màxima distinció, en la IV edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat de 2019.

En totes estes actuacions preval el vianant enfront del vehicle, s’ha comptat amb diverses valoracions tècniques de la Policia Local, el Departament municipal d’Urbanisme i d’experts, així com de la ciutadania que ha fet arribar al consistori els seus suggeriments sobre la reordenació i execució en la zona. Algunes de les vies han quedat restringides a l’ús comunitari i són només d’accés per als residents, també s’ha prohibit l’aparcament en alguns trams perquè, en cas d’emergències, es possibilite l’entrada dels Bombers i ambulàncies. S’ha introduït vegetació autòctona que dona ombra, s’ha incrementat la dotació de mobiliari urbà, s’ha millorat la il·luminació i s’han disminuït els històrics problemes d’evacuació de pluges, així com les barreres arquitectòniques en un barri on majoritàriament, resideixen persones majors.

La primera fase va superar el milió d’euros i va començar per la via més antiga de la població, el carrer Sant Antoni on resideixen unes 60 famílies i va continuar per Juan Esteve, Cronista Jesús Emilio Hernández, Julio Nebot, Carrer Llarg, Santa Anna-Sant Blai i les places del Santíssim i de la Torre. El nou carrer Sant Blai-Santa Anna va passar a ser de sentit únic i el seu nou paviment ha reduït la sonoritat al pas dels vehicles. Ha renovat la xarxa d’aigua potable i va fer possible l’eliminació de la barrera de contenidors que hi havia enfront del mercat municipal que restava visibilitat a un dels edificis més singulars que té esta zona del poble.