L’edificació dels edificis de passatgers de la futura estació de tren, a punt a d’acabar-se amb l’instal·lació de les cobertes metàl·liques

Divendres 21 maig 2021 | Municipi

Abans que acabe el 2021, l’estació de tren del municipi governat per Ramón Marí, serà una realitat. El projecte va agafant forma i són molt visibles els seus avanços. L’obra de major envergadura, ha sigut la construcció i encaix del pas subterrani de passatgers, la instal·lació dels quals ha conclòs i que s’ha instal·lat mitjançant una tècnica de gran enginyeria, que fonts de l’empresa constructora Lantania, denominen “per empenyiment”. Després de la seua col·locació, el projecte ferroviari d’Albal es troba ja en la fase d’urbanització, amb el revestiment i la pavimentació de les futures andanes i el muntatge de les estructures dels dos edificis de passatgers i un tercer que albergarà les instal·lacions. A meitat de la setmana que ve, es procedirà a paredar-los i fer treballs d’obra de paleta. Després de la col·locació de les cobertes de fusta, en pocs dies, seran col·locades les cobertes metàl·liques.

La geometria i disposició de l’estació ja són perceptibles, al costat de les catenàries, així com la plataforma del parquing, donen compte del volum del projecte ferroviari que, a peu d’obra, ja és notori. L’obra ha iniciat les instal·lacions elèctriques, amb l’enllumenat públic de les andanes, de la zona urbanística i de baixa tensió.

Està previst el moviment de terres per a la urbanització, en set dies, una acció prèvia a la pavimentació. D’altra banda, els treballs nocturns en les vies “cessaran en tres setmanes”, segons fonts de Lantania, empresa constructora. En breu temps, es donarà pas a un ampli repertori d’activitats simultànies d’obra de paleta, revestiments, estructures metàl·liques, serralleria, col·locació de baranes, “treballs més de detall que aniran concloent l’obra”, asseguren les mateixes fonts.