L’Ajuntament inicia la quarta fase per al tractament del control de plagues

Dilluns 24 octubre 2022 | Ajuntament, Municipi

La campanya, que es realitza amb la col·laboració d’Aqualia —empresa gestora del servei municipal de subministrament d’aigua potable—, està enfocat principalment a la desinsectació (eliminació de paneroles) i desratització.