L’Ajuntament coordina als seus departaments municipals, per prevenció, abans de l’arribada de possibles pluges

Dimecres 7 setembre 2022 | Municipi

La setmana passada Albal va convocar a la Junta d’Emergències Local per a coordinar als departaments municipals davant la possibilitat de fortes pluges en els dies de setembre, una trobada celebrada a l’Ajuntament i que va estar presidit per l’alcalde Ramón Marí. Demà, este organisme municipal torna a reunir-se per a avançar en els treballs de coordinació i per a posar en comú les responsabilitats en cas d’actuació.

Albal disposa d’un Pla El Pla d’Actuació Municipal davant el Risc d’Inundacions que té la finalitat d’aconseguir la màxima protecció per a les persones, els béns i el medi ambient que puguen resultar afectats a conseqüència d’inundacions. Per a això s’estableix una estructura jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos del municipi, tant públics com privats, que permeta fer front a les situacions de risc o emergència greu.

Els seus objectius són:

 Preveure l’estructura organitzativa i l’operativitat per a la intervenció en emergències per inundacions en el municipi.
 Determinar els elements vulnerables en funció de l’anàlisi del risc i els nivells del mateix en les diferents zones del terme municipal i delimitar les àrees segons possibles requeriments d’intervenció.
 Especificar els procediments d’informació i alerta a la població.
 Desenvolupar el catàleg dels mitjans i recursos disponibles.