La pandèmia multiplica el treball de la Policia Local d’Albal que va fer 5.000 actuacions més que l’any anterior

Dilluns 15 febrer 2021 | Ajuntament, Municipi

La Prefectura de la Policia Local de l’Ajuntament d’Albal, ha presentat la seua memòria anual de 2020, els serveis de la qual van arribar a un total de 19.451, una quantitat que s’incrementat en gran manera, respecte a l’exercici anterior, en fins a 5.265 actuacions. Manuel Ocaña, Intendent Cap del cos, atribueix l’augment d’actes de servei públic, “a la pandèmia” i destaca la professionalitat dels seus agents. En els mateixos termes s’ha expressat en alcalde Ramón Marí que en ser coneixedor d’estes dades ha volgut posar en valor el sobreesforç dels agents, en la seua qualitat de servidors públics.

La prevenció i la intervenció són dues tasques fonamentals d’este cos, tal com queda reflectit en l’informe i suposen el 41% de les actuacions, 7.819 d’elles, procedien de requeriments relacionades amb la seguretat ciutadana, tant directes com les realitzades a través del 112, Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat.

Més de 5.000 sancions derivades del Coronavirus

Albal ha realitzat molta pedagogia sobre la COVID-19, des que es decretara l’estat d’alarma. Tots els canals d’informació municipals han comunicat i continuen fent-ho, de totes les mesures que s’han de complir per a evitar sancions. Malgrat això, la localitat ha tramitat 5.247 infraccions per diversos incompliments, un 27% del total del treball anual. LA COVID-19 suma 1.992, 1.897 a vehicles i 1.661 a persones controlades durant l’estat d’alarma i en períodes de restriccions horàries, amb la imposició de 672 denúncies, tramitades a la Delegació del Govern i a la conselleria competent.

La pandèmia redueix la mobilitat i la sinistralitat

La COVID-19 ha restringit la mobilitat i per tant les infraccions relacionades amb la seguretat viària, a Albal ha suposat un 14% total del treball policial, van anar 2.684 les intervencions realitzades en esta matèria, 938 menys que l’any anterior. Es van redactar 57 atestats per delictes contra la seguretat del trànsit, 23 menys que l’any anterior, es van fer 94 controls d’alcoholèmia i drogues on es van practicar 916 proves d’alcoholèmia i 14 de drogues.

Els delictes judicials també creixen amb la crisi

Els serveis relatius a policia judicial ascendeixen als 883, amb la instrucció de 142 diligències per infraccions penals i 37 persones detingudes —12 més que en 2019— i altres 28 investigades per diversos delictes. “L’augment de les detencions ve determinat per dos factors, pel delicte de desobediència quant a incompliment de les mesures COVID i per les crides de la ciutadania davant fets delictius de tota mena”, explica l’Intendent-Cap.

Quant a l’atenció prestada per esta policia a matèries tan sensibles com la violència de gènere, es van prestar 61 serveis amb huit persones detingudes i 73 serveis en violència en l’àmbit familiar i conflictes en este àmbit.
En matèria de trànsit urbà, es van tramitar 535, la xifra del qual descendeix respecte a l’exercici anterior en 235. S’han tramitat 70 expedients sancionadors a infraccions de l’ordenança de bon govern i tinença d’animals. Esta Unitat ha remés a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, 136 propostes de sanció per desobediència de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

Cal destacar l’atenció directa a la ciutadania, amb un total de 2.099 requeriments veïnals directes que van ser atesos i gestionats des de la policia local, 483 requeriment més que en el 2019.

Relatiu a menors, es va actuar fins a 1.729 ocasions, amb un descens de 521 serveis, motivat per l’absència de classes durant la pandèmia, “després hem continuat prestant seguretat i protecció a l’entrada i eixida dels centres, evitant aglomeracions, controlant l’ús de la mascareta i fent més segures les entrades i eixides als centres”, explica Ocaña. A causa de l’absència d’actes festius, el cos ha descendit el volum de treball relacionat amb l’acompanyament i seguretat d’estos.

Quant a l’assistència per emergències sanitàries i serveis humanitaris i socials es van personar en 877.163 ocasions, destaquen els 522 serveis humanitaris i emergències. Van ser requerits 186 vegades per a ajudar a persones majors que es troben soles en els seus domicilis i van patir caigudes, així com altres intervencions d’auxili.