S’obri la convocatòria del ?? ??????? ???? ???? impulsada pel Consell

Dijous 2 juny 2022 | Ajuntament, Municipi, Social

⬇ ????????
Facilitar l’accés d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d’ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics amb 250 euros mensuals, subvencionant el preu de lloguer o de la cessió de l’habitatge durant el termini de 2 anys.
? ??? ? ???????? ?? ???? ? ?? ????.
⬇ ??????? ?? ???·????????
A partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a les 9.00 hores fins al 21 d’octubre de 2022.
ℹ ??????????́
bonojove.gva.es
habitatge.gva.es
??????
? 96 386 60 00 – 012
? ajudeslloguer@gva.es