Augmenten les actuacions policials a Albal

Dimarts 29 març 2022 | Sense categoria

La prefectura de la Policia Local d’Albal, ha presentat la memòria anual en el qual es recullen les 24.451 sol·licituds de servei que han atés al llarg de l’any 2021. Les dades d’intervencions realitzades parlen per si sols sobre la gran tasca que desenvolupa el Cos. Això és degut a la professionalitat de la plantilla i l’arribada de la nova normalitat després de la pandèmia, que ha influït en l’increment dels serveis que la policia ha atés en un total de 5.235 serveis més que en 2020.

La prevenció i la intervenció són dues tasques fonamentals, ja que sumen un total de 10.843 que procedeixen de requeriments relacionats amb la seguretat ciutadana tant amb avís directe o trucada al telèfon 112 del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat, ascendint al 39% del total.

Un altre gran grup d’intervenció són les 2.560 relatives a la seguretat viària amb un 14%, destacant la baixada d’actuacions en 38. La memòria anual mostra l’actuació en 235 accidents de trànsit, amb i sense víctimes, en el terme municipal, 37 més que en 2021. Dins de la seguretat viària, es van practicar 57 atestats per aquesta mena de delictes, 23 menys que l’any anterior, i 126 controls d’alcoholèmia i drogues amb 32 més.

En actuacions relatives a menors, es van realitzar un total de 2.037, amb un augment de 308 serveis, motivats per no realitzar acompanyaments d’escolars dins del terme municipal, cercaviles i actes festius, on la policia, en altres anys, procura sempre ser present. El control d’entrada i eixida de col·legis així com actuacions relacionades amb la protecció de menors, suposen un percentatge del 9%, la qual cosa demostra la implicació del Cos en la vigilància en aquests entorns i la protecció de menors.

Sancions

Quant a les qüestions administratives, les sancions per infraccions a la normativa, ordenances, bàndols i incompliments per Covid ascendeixen a 6.503 un 37% del total. Destaquen els serveis per actuació policial relacionada amb el coronavirus amb 2.902 i 416 denúncies, tramitades a la delegació del Govern i a la conselleria competent. Quant a l’assistència d’emergència sanitària i serveis humanitaris socials es van realitzar un total de 822. A aquestes dades se sumen els 186 requeriments d’índole social o sanitari, com per exemple, l’ajuda a persones majors que es troben soles en els seus domicilis i pateixen caigudes.

Quant a la protecció del medi ambient, la Policia Local va realitzar un total de 456 actuacions, 194 més que en 2020, destacant les 388 que es van registrar quant a la protecció i control d’animals.
D’altra banda, es van practicar un total de 1.465 serveis relatius a policia judicial, 582 més que l’any anterior. La instrucció de 371 diligències per infraccions penals, amb 34 persones detingudes, la qual cosa suposa tres detencions menys que l’any anterior, així com 38 persones investigades per diversos delictes.

Quant a l’atenció prestada pels agents en matèries tan sensibles com la violència de gènere es van prestar un total de 62 serveis amb una desena de persones detingudes.