Municipi

Notícies sobre el municipi d'Albal

Com vols que siga Albal?

Com vols que siga Albal?

L'Ajuntament treballa en el Pla Urbà d'Actuació Municipal d'Albal (PUAM) on es plasmaran les vertaderes necessitats que té el municipi, tant d'obres com de serveis. Per este motiu, el Govern us convoca a la reunió informativa que tindrà lloc el dijous 7 d'octubre, a...