Consulta Ajudes Transport Estudis No Obligatoris (2020-2021)

Per a poder realitzar la consulta sobre l'estat de l'expedient és necessari que indique el NIF del beneficiari.

NIF: