En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  Condicions del servici "Albal Comunica"

 

Les dades per vosté facilitades seran tractades per l'Ajuntament d’Albal, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar l'enviament de comunicacions o notificacions per part de l'entitat a través de missatge de telefonia mòbil (SMS, MMS, WhatsApp o altres de similars), per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònic equivalent.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat en la formalització de sol·licitud d'este sistema de comunicació institucional.

En facilitar-nos el seu número mòbil vosté ens autoritza en virtut de la llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics a informar-lo per mitjà de l'enviament d'un SMS gratuït de les activitats i notícies referents a les àrees per vosté seleccionades.

Les dades seran conservades mentres vosté no sol·licite la baixa en el sistema de comunicacions. No obstant això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb fins d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons Llei. No obstant això, les dades pogueren ser objecte de cessió o comunicació als operadors de telefonia mòbil o altres servicis tècnics, a fi de prestar el suport necessari per a l'enviament de les comunicacions o notificacions.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si és el cas, Oposició. A estos efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament: Plaça del Jardí, 7, 46470 Albal, València o, si és el cas, al nostre Delegat de protecció de dades dpo@albal.es.

Així mateix, si vol donar-se de baixa del servici Albal Comunica, només haurà d'enviar un correu electrònic a albalcomunica@albal.es.

En l'escrit haurà d'especificar quin d'estos drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del NIF o document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que n’acredite la representació i document identificatiu.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de protecció de dades (www.aepd.es).

 
 
 
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies