Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  Condicions del servici "Albal Comunica"

 

Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Albal, la finalitat del qual és gestionar les peticions manifestades en relació amb el present servici.

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i si és el cas, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, dirigida a l'Ajuntament d'Albal, plaça Jardí, número 7 d'Albal (València), o bé per mitjà de l'entrega personal de la sol·licitud davant de l'Ajuntament amb l'exhibició del DNI original.

Al facilitar-nos el seu número mòbil vosté ens autoritza en virtut de la llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics a informar-li per mitjà de l'enviament d'un SMS gratuït de les activitats i notícies referents a les àrees per vosté seleccionades.

El sol·licitant manifesta tindre catorze anys o més, així com la veracitat de les dades introduïdes en el formulari són certes, així com conéixer i acceptar les condicions exposades.

 
 
 
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es