NOTÍCIES
Actualitat
Publicació Municipal "El Replà"
Ràdio Sol
Albal Comunica
Registro Albal Comunica
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  ACTUALITAT  Acceso a RSS

 

dijous, 20 d'abril de 2017

Licitació del quiosc del parc de Sant Carles


L'Ajuntament d'Albal ha publicat la licitació per a la concessió del quiosc situat al parc Sant Carles d'Albal, per a la seua explotació mitjançant l'exercici d'activitat econòmica de “venda de begudes, gelats o productes alimentaris envasats”. El cànon anual mínim se situa en 652 €, amb una garantia per a l'adjudicatari del 3% de l'import de la valoració del domini públic objecte de l'ocupació que consta en el plec de prescripcions tècniques, en els termes establits en la clàusula 16 del plec de clàusules administratives.

La data límit de presentació serà de huit dies naturals explicats des de la publicació de l'anunci en el BOP.

Més informació en el plec de clàusules administratives i en el plec de prescripcions tècniques disponible acíAnterior
Anterior
Siguiente
Siguiente
 
Buscador  
 
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es