AJUNTAMENT
Benvinguda d'Alcalde
Membres de la Corporació
Òrgans de Govern
Grups Polítics
Bans d'Alcaldia
Actes de Plens
Actes de Juntes de Govern
Eleccions Locals 2015
Transparència
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

 

 

Ramón Marí Vila

Grup: PSOE

 • Alcalde-President de l'Ajuntament d'Albal
 • President de la Junta de Govern Local.
 • President de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • President de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • President de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • President de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • President de la Junta de Portaveus.
 • President de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Representant en el Consorci de Bombers.
 • Representant en la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE).
 • Representant en la Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics (EMSHI).
 • Representant en la Mancomunitat de l’Horta Sud.
 • President de la Mesa General de Negociació


María José Hernández Vila

Grup: PSOE
 • Regidora delegada d’Economia i Hisenda, Recursos Humans, Administració General i Agricultura.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Presidenta del Consell Agrari Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

Sergio Burguet López

Grup: PSOE
 • Regidor delegat de Festes i Falles.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.

Mélani Jiménez Blasco

Grup: PSOE
 • Regidora delegada d’Educació i Dona.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Representant en el Consell Escolar Municipal.
 • Representant en els Consells Escolars de Centres Públics.
 • Representant en les Comissions d’Escolarització.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.

Joel García Fernández

Grup: PSOE
 • Regidor delegat de Modernització Local i Medi Ambient.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Representant en el Consell d'Administració de l'Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Representant en la Xarxa de Municipis Valencians front a la sostenibilitat.
 • Representant en la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera.

Maria Dolores Martínez Sanchís

Grup: PSOE
 • Regidora delegada de Benestar Social i Esport.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Representant en el Consorci d’Esports de l’Horta Sud.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

Ramón Tarazona Izquierdo

Grup: PSOE
 • Regidor delegat d’Obres, Servicis i Seguretat Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

Pilar Loeches Cabrera

Grup: PSOE
 • Regidora delegada de Promoció Econòmica.
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.

David Ramón Guillen

Grup: COMPROMÍS
 • Regidor Delegat de Cultura, Juventud i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Junta de Govern Local.
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Membre de la Comissió de Coordinació de Delegats.
 • Representant en la Xarxa Joves Net.
 • Representant en el Consell Agrari Municipal.
 • Representant en el Consell d'Administració de l'Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

José Ferrerons Delhom

Grup: PP
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Representant en el Consell Agrari Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

Jose Miguel Ferris Estrems

Grup: PP
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.

María Azucena Muñoz Sanfelix

Grup: PP
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.

Valero Eustaquio Juan

Grup: PP
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Representant en el Consell d'Administració de l'Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.

María José Hernández Ferrer

Grup: AVANT
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Representant en el Consell Agrari Municipal.
 • Representant en el Consell d'Administració de l'Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

Juan Matías Rodglá Martínez

Grup: AVANT
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.

Rafael Rodríguez Ramón

Grup: CIUTADANS
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Representant en el Consell Agrari Municipal.
 • Representant en el Consell d'Administració de l'Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

Jorge Tejedor Bernardino

Grup: SOMOS
 • Membre de la Comissió municipal d'Economia i Hisenda, Recursos Humans, Gestió i Modernització Administrativa i Comissió Especial de Comptes.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Infraestructures, Obres, Servicis Urbans, Agricultura i Medi Ambient.
 • Membre de la Comissió Municipal d'Educació, Cultura, Esports, Festes, Joventut i Participació Ciutadana.
 • Membre de la Comissió Municipal de Promoció Econòmica i Social.
 • Membre de la Junta de Portaveus.
 • Representant en el Consell Agrari Municipal.
 • Representant en el Consell d'Administració de l'Emissora Radiodifusió Sonora Ràdio municipal d'Albal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de la Piscina Coberta.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu de Santa Anna.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Poliesportiu La Balaguera.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió de l’Escola Infantil Municipal.
 • Representant en la Comissió de seguiment de la concessió del Servici de Suministre Domiciliari d’Aigua Potable i Clavegueram.
 • Representant en la Mesa General de Negociació.

 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies