ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  IVTNU

GeneralitatsOrdenancesImpresosEnllaços
 

 

Generalitats

L'IVTNU grava l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que es posen de manifest com a conseqüència de la seua transmissió , o bé com a conseqüència de la transmissió o constitució d'un dret real de gaudi o limitador del domini, sobre els referits terrenys.

La base imposable de l'impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentada al llarg d'un període màxim de vint anys.

La meritació de l'IVTNU es produïx quan es transmeta la propietat de l'immoble ja siga a títol onerós o bé a títol gratuït, entre vius o per causa de mort.

La gestió de l'impost es realitza per mitjà de la presentació, per part del contribuent, de la declaració i s'hauran d'observar els terminis següents:
- Actes inter-vius (compravenda, donació...): 30 dies a comptar de la data de la meritació.
- Actes ‘mortis’ causa (herències): 6 mesos a comptar del dia de la mort del causant, prorrogables a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Ordenances

 
Ordenança Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana   Ordenanza

Polse sobre l'enllaç per a vore el text íntegre de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

 

Impresos

 
Sol·licitud liquidació IVTNU   Impreso

Instància per a sol·licitar liquidació de l'IVTNU

 

Enllaços

     
Correu electrònic de Gestió Tributària Internet
 
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies