ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  RECURSOS HUMANS

FuncionsUbicacióPROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA”. 2018Borses de Treball ActivesSelecció en propietat de dos places d'oficial de Policia Local per promoció internaConcurs intern per a la provisió definitva de 3 llocs de treball d'auxiliar administratiuPRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA EN LA MODALITAT “POST”Borsa de treball Tècnics Mitjans de Serveis Socials, Treballadors/as Socials, Educadors/esBorsa de treball Subalterns i ConsergesBorsa Interins per a Inspecció en el Medi RuralBorsa interins per a Monitor d'Educació FísicaBorsa de treball Tècnic d'Administració General A1Borsa de treball Tècnic d'Administració General A2 per millora d'ocupacióBorsa de treball de conductor/aBorsa de treball temporal d'Auxiliars d'Infermeria/Gericultor/a per a la Residència Municipal d'AnciansBorsa de treball temporal per a Director/a para la Residència Municipal d'AnciansBorsa de treball temporal per a Métge/sa Residència Municipal d'AnciansBorsa de treball temporal per a Psicòleg/a de la Residència Municipal d'AnciansBolsa de treball temporal per a Tècnic/a d'animació sociocultural Residència Municipal d'AnciansBorsa d'ocupació temporal per a Educador/a socialDocumentsImpresosEnlaces
 

 

Funcions

CONTRACTACIÓ:
- Proposta de contractació
- Informe jurídic
- Resolució
- Contracte

SEGURETAT SOCIAL:
- Afiliació ( Altes, baixes i variacions TES-2)
- Cotització (TC-1 i TC-2)

NÒMINES

LLICÈNCIES I PERMISOS

CONTINGÈNCIES COMUNES I PROFESSIONALS
- Baixes i altes per malaltia comuna o accident no laboral, com per malaltia professional o accident de treball

PROCESSOS SELECTIUS

En general tot allò que s'ha relacionat amb el règim laboral o funcionarial del personal.

Ubicació

3a planta de l'edifici consistorial, plaça del Jardí, 7

PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA”. 2018

 
Concessió de beques de formació per L'Ajuntament d'Albal en el marc del programa de la diputació de València “La Dipu et Beca”.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES FINS AL 15/06/2018.

Pot tramitar la seua sol·licitud per la "Oficina Virtual".

Bases Formulario
Edicte inici termini Formulario
Instància Formulario
Llistat i baremació provisional d'admesos i exclosos Formulario
Listat definitiu Formulario
 

Borses de Treball Actives

 
Informació sobre les borses de treball de l'Ajuntament que es troben actualment actives.
Borsa de treball Auxiliars Administratius Formulario
Borsa de treball Auxiliars de Residència Formulario
Borsa de treball Obrers Formulario
Borsa de treball Llanterners Formulario
Borsa de Tècnic Informàtic Formulario
Borsa de Subalterns i Conserjes Formulario
 

Selecció en propietat de dos places d'oficial de Policia Local per promoció interna

 
Convocatòria per a la Selecció en propietat de dos places d'oficial de Policia Local per promoció interna.
Bases Formulario
Llista provisional Formulario
Resultat primer exercici i convocatòria segon exercici Formulario
Resultat segon exercici i convocatòria tercer exercici Formulario
Resultat tercer exercici i convocatòria quart i quint exercici Formulario
Resultat quart i quint exercici i convocatòria sext exercici Formulario
 

Concurs intern per a la provisió definitva de 3 llocs de treball d'auxiliar administratiu

 
Concurs intern per a la provisió definitva de 3 llocs de treball d'auxiliar administratiu
Bases de la convocatòria Formulario
Instància Formulario
Autobaremació Formulario
Edicte llista provisional d'admesos Formulario
 

PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA EN LA MODALITAT “POST”

 
Documentació per a les pràctiques formatives postgrau per a jóvens de la Diputació de València.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Adjudicació Formulario
 

Borsa de treball Tècnics Mitjans de Serveis Socials, Treballadors/as Socials, Educadors/es

 
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a provisió per mitjà de nomenaments interins deTècnics Mitjans de Serveis Socials, Treballadors/as Socials, Educadors/es en l'Ajuntament d'Albal o en la Residència Municipal d'ancians Antonio i Julio Muñoz el Genovés d'Albal.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Llistat provisional d'admesos i exclosos Formulario
Llistat definitiu d'admesos i exclosos Formulario
Resultat primer exercici i convocatòria del segon Formulario
Resultat segon exercici Formulario
Resultat fase oposició Formulario
Instància General Formulario
Full d'autobarem Formulario
Resultat final Formulario
 

Borsa de treball Subalterns i Conserges

 
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a provisió per mitjà de nomenaments interins deSubalterns i Conserges en l'Ajuntament d'Albal.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Instruccions per al pagament de taxa per dret d'exàmen Formulario
Llista provisional d'admesos i exclosos Formulario
Llista definitiva d'admesos i exclosos i data de la primera prova Formulario
Edicte resultat primer exercici Formulario
Edicte resultat baremació dels mèrits aportats Formulario
Edicte provisional del resultat final Formulario
 

Borsa Interins per a Inspecció en el Medi Rural

 
Borsa de treball temporal per a provisió per mitjà de nomenaments interins de Funcionaris/as com a Inspecció en el Medi Rural en l'Ajuntament d'Albal.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Anunci resultats primer exercici Formulario
Anunci resultats segon exercici Formulario
Anunci resultat valoració fase concurs Formulario
Anunci constitució de la borsa Formulario
 

Borsa interins per a Monitor d'Educació Física

 
Borsa de treball per a provisió per mitjà de nomenament interí de Monitor d'Educació Física (Grup B) en l'Ajuntament d'Albal.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Aprovació definitiva llista d'admesos/exclosos i data del primer exercici Formulario
Resultats primer exercici Formulario
Resultats segon exercici Formulario
Resultats finals Formulario
Edicte constitució de la borsa Formulario
 

Borsa de treball Tècnic d'Administració General A1

 
Borsa de treball Tècnic d'Administració General A1
Bases Formulario
Edicte convocatòria Formulario
Llista Provisional Formulario
Llista definitiva i convocatòria primer exercici Formulario
Resultats primer exercici Formulario
Resolució alegacions primer exercici i data del segon exercici Formulario
Resultats segon exercici i data del tercer exercici Formulario
Resultados definitivos segundo ejercicio y fecha del tercer ejercicio Formulario
Resultats tercer exercici Formulario
Resultats fase oposició i convocatòria fase concurs Formulario
Resultats fase concurs i puntuació final Formulario
Constitució de la borsa Formulario
 

Borsa de treball Tècnic d'Administració General A2 per millora d'ocupació

 
Borsa de treball Tècnic d'Administració General A2 per millora d'ocupació
Bases Formulario
Edicte convocatòria Formulario
Llista provisional Formulario
Llista definitiva i convocatòria primer exercici Formulario
Resultats primer exercici Formulario
Resultat definitu fase d'oposició Formulario
Resultat fase de consurs i final Formulario
 

Borsa de treball de conductor/a

 
Borsa de treball de conductor/a
Bases Formulario
Convocatòria Formulario
Llistat provisional Formulario
Llista definitiva i convocatoria primer exercici Formulario
Correció per error material en llistat definitiu Formulario
Resultats primer exercici i dates entrevistes Formulario
Resultats segon exercici Formulario
Calificacions fase oposició, apertura concurs i data entrevista Formulario
Calificacions entrevista i resultat final Formulario
 

Borsa de treball temporal d'Auxiliars d'Infermeria/Gericultor/a per a la Residència Municipal d'Ancians

 
Borsa de treball temporal d'Auxiliars d'Infermeria/Gericultor/a per a la Residència Municipal d'Ancians
Bases Formulario
Instància Formulario
Llistat provisional Formulario
Llistat definitiu i data del primer exercici Formulario
Correcció error per omissió en edicte de data 27/06/2018 Formulario
Resultats fase Oposició i convocatòria fase Concurs Formulario
Puntuació de Merits i Resultat Formulario
 

Borsa de treball temporal per a Director/a para la Residència Municipal d'Ancians

 
Borsa de treball temporal per a Director/a para la Residència Municipal d'Ancians
Bases Formulario
Instància Formulario
Llista definitiva i convocatòria primer exercici Formulario
Notes 1r exercici i convocatoòria per al 2n Formulario
Notes 2n exercici, resultat fase oposició i fase concurs Formulario
 

Borsa de treball temporal per a Métge/sa Residència Municipal d'Ancians

 
Borsa de treball temporal per a Métge/sa Residència Municipal d'Ancians
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Llistat provisional Formulario
Llistat definitiu i convocatòria del primer exercici Formulario
 

Borsa de treball temporal per a Psicòleg/a de la Residència Municipal d'Ancians

 
Borsa de treball temporal per a Psicòleg/a de la Residència Municipal d'Ancians
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Llistat provisional Formulario
Llistat definitiu i data primer exercici Formulario
Resultats primer exercici i convocatòria segon exercici Formulario
Resultats segon exercici, resultat fase oposició i concurs Formulario
 

Bolsa de treball temporal per a Tècnic/a d'animació sociocultural Residència Municipal d'Ancians

 
Bolsa de treball temporal per a Tècnic/a d'animació sociocultural Residència Municipal d'Ancians
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Llistat provisional Formulario
Llistat definitiu i data primer exercici Formulario
Resultats primer exercici i convocatòria segon exercici Formulario
Resultats segon exercici, resultat fase oposició i concurs Formulario
 

Borsa d'ocupació temporal per a Educador/a social

 
Borsa d'ocupació temporal per a Educador/a social
Bases Formulario
Edicte convocatòria Formulario
Edicte rectificació bases i nova convocatòria Formulario
Resultat primer exercici i convocatòria segon exercici Formulario
Resultat fase oposició i convocatòria entrevista Resultado fase oposición y convocatoria entrevista Formulario
Resultat fase concurs i valoració final Formulario
 

Impresos

 
Instància presentació en proves selectives   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància per a la presentació en proves selectives.

 

Documents

 
I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Albal (2016-2019)   Documento
 
Protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual, per raó de sexe i mobbing laboral   Documento
 

Enlaces

     
Sistema de Control de Presència Internet
 
  Funcions / Ubicació / PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA”. 2018 / Borses de Treball Actives / Selecció en propietat de dos places d'oficial de Policia Local per promoció interna / Concurs intern per a la provisió definitva de 3 llocs de treball d'auxiliar administratiu / PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA EN LA MODALITAT “POST” / Borsa de treball Tècnics Mitjans de Serveis Socials, Treballadors/as Socials, Educadors/es / Borsa de treball Subalterns i Conserges / Borsa Interins per a Inspecció en el Medi Rural / Borsa interins per a Monitor d'Educació Física / Borsa de treball Tècnic d'Administració General A1 / Borsa de treball Tècnic d'Administració General A2 per millora d'ocupació / Borsa de treball de conductor/a / Borsa de treball temporal d'Auxiliars d'Infermeria/Gericultor/a per a la Residència Municipal d'Ancians / Borsa de treball temporal per a Director/a para la Residència Municipal d'Ancians / Borsa de treball temporal per a Métge/sa Residència Municipal d'Ancians / Borsa de treball temporal per a Psicòleg/a de la Residència Municipal d'Ancians / Bolsa de treball temporal per a Tècnic/a d'animació sociocultural Residència Municipal d'Ancians / Borsa d'ocupació temporal per a Educador/a social / DocumentsImpresosEnlaces
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies