ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  RECURSOS HUMANS

FuncionsUbicacióPROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA”. 2017Borses de Treball ActivesConcurs intern per a la provisió definitva de 3 llocs de treball d'auxiliar administratiuPRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA EN LA MODALITAT “POST”Borsa de treball Tècnics Mitjans de Serveis Socials, Treballadors/as Socials, Educadors/esBorsa de treball Subalterns i ConsergesBorsa Interins per a Inspecció en el Medi RuralBorsa interins per a Monitor d'Educació FísicaBorsa de treball Tècnic d'Administració General A1Borsa de treball Tècnic d'Administració General A2 per millora d'ocupacióDocumentsImpresosEnlaces
 

 

Funcions

CONTRACTACIÓ:
- Proposta de contractació
- Informe jurídic
- Resolució
- Contracte

SEGURETAT SOCIAL:
- Afiliació ( Altes, baixes i variacions TES-2)
- Cotització (TC-1 i TC-2)

NÒMINES

LLICÈNCIES I PERMISOS

CONTINGÈNCIES COMUNES I PROFESSIONALS
- Baixes i altes per malaltia comuna o accident no laboral, com per malaltia professional o accident de treball

PROCESSOS SELECTIUS

En general tot allò que s'ha relacionat amb el règim laboral o funcionarial del personal.

Ubicació

3a planta de l'edifici consistorial, plaça del Jardí, 7

PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA”. 2017

 
Concessió de beques de formació per L'Ajuntament d'Albal en el marc del programa de la diputació de València “La Dipu et Beca”.


Bases Formulario
Edicte d'aprovació de les bases Formulario
Instància Formulario
Edicte d'aprovació de la convocatòria Formulario
Edicte d'adjudicació Formulario
Edicte de revisió de les baremacions Formulario
Taula de baremació definitiva Formulario
 

Borses de Treball Actives

 
Informació sobre les borses de treball de l'Ajuntament que es troben actualment actives.
Borsa de treball Auxiliars Administratius Formulario
Borsa de treball Auxiliars de Residència Formulario
Borsa de treball Obrers Formulario
Borsa de treball Llanterners Formulario
Borsa de Tècnic Informàtic Formulario
 

Concurs intern per a la provisió definitva de 3 llocs de treball d'auxiliar administratiu

 
Concurs intern per a la provisió definitva de 3 llocs de treball d'auxiliar administratiu
Bases de la convocatòria Formulario
Instància Formulario
Autobaremació Formulario
Edicte llista provisional d'admesos Formulario
 

PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA EN LA MODALITAT “POST”

 
Documentació per a les pràctiques formatives postgrau per a jóvens de la Diputació de València.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Adjudicació Formulario
 

Borsa de treball Tècnics Mitjans de Serveis Socials, Treballadors/as Socials, Educadors/es

 
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a provisió per mitjà de nomenaments interins deTècnics Mitjans de Serveis Socials, Treballadors/as Socials, Educadors/es en l'Ajuntament d'Albal o en la Residència Municipal d'ancians Antonio i Julio Muñoz el Genovés d'Albal.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Llistat provisional d'admesos i exclosos Formulario
Llistat definitiu d'admesos i exclosos Formulario
Resultat primer exercici i convocatòria del segon Formulario
Resultat segon exercici Formulario
Resultat fase oposició Formulario
Instància General Formulario
Full d'autobarem Formulario
Resultat final Formulario
 

Borsa de treball Subalterns i Conserges

 
Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per a provisió per mitjà de nomenaments interins deSubalterns i Conserges en l'Ajuntament d'Albal.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Instruccions per al pagament de taxa per dret d'exàmen Formulario
Llista provisional d'admesos i exclosos Formulario
Llista definitiva d'admesos i exclosos i data de la primera prova Formulario
Edicte resultat primer exercici Formulario
Edicte resultat baremació dels mèrits aportats Formulario
Edicte provisional del resultat final Formulario
 

Borsa Interins per a Inspecció en el Medi Rural

 
Borsa de treball temporal per a provisió per mitjà de nomenaments interins de Funcionaris/as com a Inspecció en el Medi Rural en l'Ajuntament d'Albal.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
Anunci resultats primer exercici Formulario
Anunci resultats segon exercici Formulario
Anunci resultat valoració fase concurs Formulario
Anunci constitució de la borsa Formulario
 

Borsa interins per a Monitor d'Educació Física

 
Borsa de treball per a provisió per mitjà de nomenament interí de Monitor d'Educació Física (Grup B) en l'Ajuntament d'Albal.
Bases Formulario
Edicte Formulario
Instància Formulario
 

Borsa de treball Tècnic d'Administració General A1

 
Borsa de treball Tècnic d'Administració General A1
Bases Formulario
Edicte convocatòria Formulario
 

Borsa de treball Tècnic d'Administració General A2 per millora d'ocupació

 
Borsa de treball Tècnic d'Administració General A2 per millora d'ocupació
Bases Formulario
Edicte convocatòria Formulario
 

Impresos

 
Instància presentació en proves selectives   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància per a la presentació en proves selectives.

 

Documents

 
I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Albal (2016-2019)   Documento
 
Protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual, per raó de sexe i mobbing laboral   Documento
 

Enlaces

     
Sistema de Control de Presència Internet
 
  Funcions / Ubicació / PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA “LA DIPU ET BECA”. 2017 / Borses de Treball Actives / Concurs intern per a la provisió definitva de 3 llocs de treball d'auxiliar administratiu / PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JÓVENS DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA EN LA MODALITAT “POST” / Borsa de treball Tècnics Mitjans de Serveis Socials, Treballadors/as Socials, Educadors/es / Borsa de treball Subalterns i Conserges / Borsa Interins per a Inspecció en el Medi Rural / Borsa interins per a Monitor d'Educació Física / Borsa de treball Tècnic d'Administració General A1 / Borsa de treball Tècnic d'Administració General A2 per millora d'ocupació / DocumentsImpresosEnlaces
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es